– Det er riktig at statsborgerloven sier at man kan tilbakekalle statsborgerskapet om vedtaket er ugyldig. Men forutsetningen for at noe skal være ugyldig 16. januar 2017 12:41