Motta nyhetsoppdateringer minutt for minutt om de nyeste temaene med NewsHub. Installer nå.

Jensen med milliarder i veska: Utelukker ikke flere upopulære kutt

12. oktober 2017 07:06
20 0

- Dette er som ventet fra et makroøkonomisk ståsted, med en budsjettimpuls på 0,1 prosent av BNP. Det vil si at statsbudsjettet er svakt ekspansivt for norsk økonomi, sier Øystein Børsum, sjeføkonom i Swedbank, til Dagbladet torsdag.

Veksten i norsk økonomi anslås til å øke til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor, skriver NTB.

Børsum mener derfor regjeringen har truffet en god beslutning, men er likevel skeptisk til at de ikke går lenger.

- Man kan kanskje si at regjeringen burde ha tatt grep allerede i revidert budsjett for 2017. Men det er uansett viktig og riktig at de demper oljepengebruken i budsjettet for det kommende året, gitt tilstanden i norsk økonomi, sier han.

De burde likevel gått enda lenger, mener Børsum. Han mener at ettersom veksten i norsk økonomi tar seg opp og arbeidsledigheten faller, så burde budsjettimpulsen minst ligge på null og kanskje også være negativt.

- I et normalår må vi legge til grunn at oljepengebruken er omtrent uendret. Dersom vi skal ha mer penger å bruke i dårlige år, så må vi bruke mindre penger i gode år. 2017 er et godt år, fordi veksten har tatt seg opp og arbeidsledigheten faller, sier han og etterlyser at oljepengebruken regjeringen legger opp til, over tid må samsvare med avkastningen i fondet.

- Det viktigste regjeringen har gjort i den forbindelse var å sette det tallet ned fra fire til tre prosent av oljefondet. Det reduserer betydelig muligheten for at vi bruker opp fondet over tid, sier han.

Han frykter at Norge kan være dårlig stilt, dersom et børskrakk fører til at oljefondet lider store tap.

- Vi har nå 8000 milliarder i oljefondet. En høy andel av de 8000 milliardene vi har i oljefondet er investert i aksjer. Det gir en høy avkastning, men vil også si at verdien fort kan falle 20-30 prosent ved et børskrakk. Hvis vi da skal holde oss til tre prosent, så må finansministeren kutte så kraftig i statsbudsjettet at det vil være helt urimelig. Derfor burde vi bruke mindre i gode år, slik at vi har mer å bruke i dårlige år.

Det er tilsynelatende få økonomer som er spesielt overrasket over statsbudsjettet.

- I tråd med forventningene fra Norges Bank, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til NTB.

- Budsjettet er innenfor det man må kunne kalle et rimelig tilpasset budsjett, sier han til NTB.

Også NHO sier at økningen i oljepengebruken i statsbudsjettet er på det nivået de hadde ventet.

- Det er et svært så moderat opplegg, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

Dørum sier til NTB at han i forkant mente at økningen i oljepengebruken burde ligge i den nedre delen av intervallet 0–10 milliarder kroner, men at han så for seg at økningen trolig ville ligge nærmere 10 milliarder kroner.

- Nå har vi fått en slags fasit. Vi vet at økningen i oljepengebruken tilsvarer 0,1 prosent av fastlands-BNP, det er cirka 3 milliarder kroner. Avrunding gjør at vi ikke kan si om det er 2 eller 4, men det er i alle fall et tall som ligger i nedre del av dette intervallet. I så måte er det lavere enn det jeg hadde regnet med, og i så måte også bedre i samsvar med både situasjonen i norsk økonomi, og regjeringens budskap i perspektivmeldingen - nemlig at den økningen vi har hatt i oljepengebruken de siste årene, den kunne ikke fortsette, sier Dørum.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner, hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.

Og det virket lenge tydelig: Siv Jensen har færre oljemilliarder i veska i år, enn hun hadde i fjor.

- Vi har vært gjennom noen krevende år. Mange har mistet jobben, men nå har pilene snudd og det skapes arbeidsplasser. Det er veldig gledelige nyheter, og regjeringen må sørge for at vi legger til rette for å styrke konkurransekraften til norske bedrifter, ikke svekke den, sa Jensen torsdag morgen.

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) hadde også i forkant varslet at de i 2018 vil foreslå å bruke noe mindre oljepenger, og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet, i tråd med handlingsregelen.

Kilde: dagbladet.no

Del på sosiale nettverk:

Kommentarer - 0