Åge Remøy byr på Rem Offshore

26. november 2013 08:34

40 0

Remy AS har i dag kjøpt 1.595.735 aksjer i Rem Offshore ASA, tilsvarende 7,85 prosent av aksjene og stemmene i selskapet, til en pris per aksje på 52,00 kroner i kontanter.

Som følge av transaksjonen vil Remys aksjebeholdning i selskapet øke fra 11.899.381 aksjer, tilsvarende 58,57 prosent av aksjene og stemmene i selskapet, til 13.495.116 aksjer, tilsvarende 66,42 prosent av aksjene og stemmene.

Remys erverv av aksjer i selskapet vil videre utløse en plikt til å fremsette et pliktig tilbud. Remy meddeler herved at det vil fremsette et pliktig tilbud innen fristen for dette i Verdipapirhandelloven. Det pliktige tilbudet vil bli fremsatt i et tilbudsdokument godkjent av Oslo Børs.

Remy er indirekte eid av selskapets CEO Aage Johan Remøy. Etter kjøpet kontrollerer Aage Johan Remøy til sammen 15.974.897 av aksjene i slskapet gjennom Remy og andre foretak direkte eller indirekte eid eller kontrollert av ham, tilsvarende 78,63 prosent av aksjene og stemmene.

Kilde: hegnar.no

Til kategori siden

Loading...