Vil øke avgift på sukkervarer og brus med 50 prosent

25. november 2013 14:34

49 0

Mandag la Miljøpartiet de grønne frem sitt alternative budsjett på Stortinget.

Partiet ønsker å bruke mindre 10 milliarder mindre penger av oljefondet enn Solberg-regjeringen, og ønsker å vri Norge fra et fossilt samfunn til et fornybart samfunn.

MdG foreslår å starte utfasingen av oljeindustrien ved å flytte 27 milliarder kroner i oljeinvesteringer til fornybar energi. MdG vil at Norge skal satse mer på vindkraft til havs, og vil etablere Norges første vindpark i løpet av ti år.

Partiet foreslår også å øke petroleumsskatten fra 78 til 80 prosent og øke CO2-avgift på norsk sokkel til 1000 kr/pr.tonn.

- Vi legger frem budsjettet i dag fordi det er finansdebatt i morgen. Vi mener på alvor at dette er et budsjett de andre partiene bør stemme for, sier Rasmus Hansson på partiets pressekonferanse på Stortinget.

- Dette er midler som skal investeres igjennom FNs klimafond på tid, for å bidra til en verden hvor også Norge kan trives. Norge kan ikke trives med mindre verden er i brukbar forfatning, sier Hansson.

Partiet har som mål å gjøre miljøvennlige alternativ rimeligere enn miljøskadelige. MdG foreslår å redusere eller fjerne momsen på økologisk mat, elbiler, kollektivtransport og gjenbruk, mens flyreiser, strømbruk, fyringsolje og miljøskadelig utslipp skal bli dyrere.

Partiet venter å hente inn syv milliarder kroner mer i skatteinntekter enn Solberg-regjeringen ved å ha skattelette for de laveste inntektene, men ha økte skatter for de som tjener mer enn 530 000 kroner i året.

Målet er å få en bedre fordelingspolitikk, men også skape en økonomi i økologisk balanse.

I 2014 ønsker MdG å utrede innføring av nasjonale mål for livskvalitet og bærekraft som et supplement til BNP, sette i gang prosjekt for å gjøre Norge til verdens først fair trade-stat, for å nevne noe.

Partiet vil begrense rentefradrag for høye boliglån og øker ligningstaksten for bolig nummer to fra 60 prosent til 90 prosent, og gi skattefradrag for ENØK-tiltak i bolig opp til 50.000 pr. år.

Miljøpartiet de grønne setter av 0,5 milliarder kroner til 3000 flere studentboliger, de vil bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger, og vil øke Husbankens utlånsramme og foreslår å sette av 1,5 milliarder kroner i 201-budsjettet.

- Forslaget gir en ny retning for Norge og bryter med den usolidariske politikken som ble ført av regjeringen Stoltenberg, og som videreføres av regjeringen Solberg i budsjettforlik med Venstre og Krf, heter det i budsjettet.

MdG foreslår å ta i mot 800 ekstra kvoteflyktninger sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens forslag, øke oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere.

Under kapittelet "Sunn fornuft i mat og helsepolitikken" foreslår partiet å kutte avgift på frukt og grønt med 2 milliarder kroner, noe de henter opp ved å øke avgifter på søtsaker og tobakk.

Partiet vil øke avgifter på tobakk med 10 prosent og på sukker og sukkervarer med 50 prosent.

Partiet vil hente inn over 300 milliarder ved å kansellere kjøpet av amerikanske jagerfly, ikke implementere Datalagringsdirektivet, kutte støtte til pelsdyrnæringen og osteeksport.

Noe av pengene vil de bruke på å styrke politiets innsats mot blant annet miljøkriminalitet og kriminalitet mot dyr, øke rammen til kontantstøtten, opprette lobbyregister på Stortinget og øke støtte til samiske språkformål.

MdG vil utrede opprettelsen av et Dyretilsyn under et næringsuavhengig departement, og også se på hvordan etterforskning av kriminalitet mot dyr bør organiseres.

– Vi vil ha en politikk som anerkjenner at framtidig velferd, trygghet og solidaritet forutsetter et samfunn i balanse med livsgrunnlaget. Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett for 2014 viser at denne visjonen kan omsettes i konkret politikk på en økonomisk ansvarlig måte, nå. Budsjettet utvikler det norske velferdssamfunnet videre basert på miljøvennlig og fornybar virksomhet og dempet vekst i materielt forbruk, skriver partiets eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson i en pressemelding.

Kilde: aftenposten.no

Til kategori siden

Loading...