Økende vekst og inflasjon i Tyrkia

4. desember 2017 09:42

44 0

Konsumprisindeksen (KPI), som viser prisutviklingen på varer og tjenester til private husholdninger, steg med 12,98 prosent i november, sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra Turkstat.

Den månedlige økningen var på 1,49 prosent, litt mer enn det analytikerne hadde forventet.

Transportkostnadene har økt med hele 18,56 prosent det siste året, men prisen på matvarer og helsetjenester har også steget med over 10 prosent.

Inflasjonen ventes å avta noe i 2018, og prognosen for økonomisk vekst i inneværende år ble nylig oppjustert.

Tyrkias bruttonasjonalprodukt vokste med 5,1 prosent i andre kvartal, sammenlignet med samme kvartal året før. Dette skyldtes først og fremst økt eksport.

Kilde: hegnar.no

Til kategori siden

Loading...