1 av 2 surfer med mobilen

27. november 2013 14:59

31 0

1 av 2 surfer med mobilen

Andelen som surfer på internett med mobiltelefon har økt fra 22 prosent i 2011 til 53 prosent i 2013.

Mobiltelefonen blir stadig mer populær, både når det gjelder telefonsamtaler og surfing på internett, ifølge en undersøkelse utført av Post- og teletilsynet (PT).

Ifølge undersøkelsen bruker nå 42 prosent av Norges 15- til 80-åringer mobilen til å sende og motta epost hver dag. Like mange bruker mobilen daglig til sosiale medier som Facebook og Twitter.

De yngste mobilbrukerne er de flittigste til å surfe med mobilen. I aldersgruppen 15 til 25 år surfer hele 80 prosent på mobilen daglig.

– I sommer og høst har det vært kampanjer med stor økning av inkludert datakapasitet i abonnementer fra en rekke mobilselskaper. Jeg vil derfor anta at bildet i realiteten er enda mer endret, sier tilsynets direktør Torstein Olsen.

Samtidig som databruken blir billigere, får flere og flere smarttelefoner. 72 prosent svarte at den siste mobiltelefonen de kjøpte var en smarttelefon. I aldersgruppen 15 til 25 år var andelen 90 prosent.

Ifølge undersøkelsen bruker nå bare 13 prosent fasttelefonen til å ringe med daglig. Det er en nedgang på 6 prosentpoeng fra 2011. 73 prosent oppgir at de bruker mobilen til å ringe daglig, en andel som er uforandret fra 2011.

Hele 57 prosent av de spurte mellom 15 og 80 år sier at de ikke bruker fasttelefon i det hele tatt. (ANB-NTB)

Kilde: siste.no

Til kategori siden

Loading...