25 av 80 vogntog fikk kjøreforbud

25. november 2013 18:09

33 0

25 av 80 vogntog fikk kjøreforbud

– 25 av 80 vogntog er for mange. Vi ser at en stor andel av vogntogene ikke oppfyller kravene til mønsterdybde på dekk og kjetting. Det er vi lite begeistret for. Men det stemmer overens med dagens situasjon på nordnorske vinterveier. Vi har økt kontrollaktiviteten, og kommer til å øke den enda mer, sier seksjonsleder utekontroll Frits Karlsen i Statens vegvesen region nord.

– Mye vær måtte kontrollørene også bruke tid på dirigering av trafikk i forbindelse med vogntog som sto fast i bakker, sier Karlsen.

Totalt i Region nord ble det kontrollert 80 vogntog. Det ble nedlagt bruksforbud på 25 vogntog.

– Alle bruksforbudene skyldtes dårlige dekk og/eller manglende kjetting, de fleste på tilhengere, sier Karlsen.

– Ingen sjåfører ble anmeldt for tekniske mangler, men gebyrer for mangler med dekk/kjetting. En fører, hjemmehørende utenfor Norden, ble anmeldt for brudd på yrkessjåførforskriften (YSK) og bruksforskriften. Føreren fikk forelegg på 6000 kroner som han betalte før videre kjøring, opplyser Karlsen.

Etter en kaotisk helg på nordlandsveiene, har det også vært problemer i trafikken i dag – spesielt på fjellovergangene. Både Saltfjellet og Umbukta og Bjørnfjell har vært stengt.

E10 over Bjørnfjell er fortsett stengt, mens det er kolonnekjøring over Umbukta. Og i flytrafikken har både Widerøe, Norwegian og SAS forsinkelser i de tre nordligste fylkene.

På E6 i Nordland står et vogntog i Sommersetbakken i Sørfold, ifølge tips. Det nordgående feltet er sperret, og bilister som kjører sørover blir bedt om å hjelpe til slik at det også blir mulig for vogntog som skal nordover å passere.

Rv 77 over Graddis i Nordland er sperret for større kjøretøy ved Tjernfjellet fordi to vogntog står fast, ifølge tips.

Både Norwegian, SAS og Widerøe har forsinkelser i de tre nordligste fylkene.

– Vi har to forsinkelser på over en time. Det hender slike ting hoper seg opp utover kvelden, og det skal slå om til pluss grader i kveld eller i morgen. Det skaper noen utfordringer akkurat i overgangen, sier Roger Christian Henriksen, sjef for operativ drift ved Bodø lufthavn.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...