Over 50 norske ansatte ved USAs ambassade tatt for svart arbeid

21. november 2013 20:51

54 0

Over 50 norske ansatte ved USAs ambassade tatt for svart arbeid

Nok en gang er ansatte ved USAs ambassade i Norge tatt for å ikke betale skatt. Flere har unndratt over to millioner kroner hver fra beskatning i perioden 2001 til 2011.

– Denne saken er omfattende og alvorlig. Derfor synes jeg det er veldig bra at vi har avdekket dette, sier skattedirektør Hans Christian Holte til TV 2.

Etter det TV 2 får opplyst var det en forsmådd ekssamboer til en av de ansatte ved ambassaden som tipset Skatteetaten.

Dermed fikk myndighetene kjennskap til hvilken konto ambassaden bruker til lønnsutbetalinger. Ved å følge pengestrømmene fant man ut hvem som hadde mottatt lønn fra ambassaden.

– Jeg kan bekrefte at denne saken startet med at vi fikk et tips, sier Holte.

Det jobber rundt 90 norske statsborgere ved ambassaden. De jobber blant annet som rådgivere, sekretærer og sikkerhetsvakter.

Tidligere i år sendte Skatteetaten ut et brev til over 50 nåværende og tidligere ansatte ved ambassaden.

I brevet står det «Skattekontoret er kjent med at De har mottatt penger fra Den amerikanske ambassaden i Norge».

Skatteaksjonen resulterte i at over 50 ansatte ble tatt for å ha jobbet helt eller delvis svart.

En ansatt ved ambassaden forteller til TV 2 at det var vanlig at man ikke førte opp alle inntektene i selvangivelsen.

Dette er mulig fordi den amerikanske ambassaden – i motsetning til andre arbeidsgivere i Norge - ikke sender inn lønnsopplysninger til skattemyndighetene.

Norske myndigheter mener ambassaden er pliktig til å innberette lønnsutbetalinger, men når de ikke gjør dette har man ingen sanksjonsmuligheter.

– Ambassadene og deres regnskaper er utenlandsk eiendom, så vi har ikke hjemmel til å gå inn og kontrollere hva de skal innberette. Så vi er avhengig av et godt samarbeid med ambassadene for få de til å innberette disse opplysningene, sier Myklebust.

De som er tatt for å ha jobbet svart risikerer fengselsstraff eller opptil 60 prosent tilleggsskatt. De som blir straffedømt kan da bli nektet innreise til landet de har jobbet for.

Kilde: tv2.no

Til kategori siden

Loading...