Her vil Ap-toppen ha Bybanen

20. november 2013 14:34

53 0

Her vil Ap-toppen ha Bybanen

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, avslører i dag at han vil ha Bybanen i tunnel under Bergen sentrum heller enn over Bryggen. Samtidig sier partiets leder i Bergen, Marte Mjøs Persen, at hun støtter Bryggen-alternativet.

– Siden vi har ulikt syn, har vi egentlig bare bestemt oss for å gå ut med det nå. Jeg vil ha et trafikkfritt sentrum og Bryggen, og da er det rette svaret tunnel i sentrum, sier Schjelderup.

Da Arbeiderpartiets fylkespolitikere nylig gikk inn for å legge Bybanen over Bryggen, sa Schjelderup at han var misfornøyd med at de hadde gått ut med en så klar tilråding før partiets medlemsmøte 28. november hadde behandlet saken.

Nå viser det seg altså at han ikke bare er imot at vedtaket faktisk ble fattet, men også selve innholdet i vedtaket.

– Bybanen kan være konkurransedyktig mot bilen, men da er en avhengig av kort reisetid. Når det gjelder det at Bybanen utløser byutvikling der den går i dagen, mener jeg gjelder først og fremst ute i bydelene, sier Schjelderup.

Dermed er det full splid mellom Aps topp i bystyret og Ap i Hordaland om hvor Bybane-traseen til Åsane skal gå. Men uenigheten i Ap stopper altså ikke der. Partiets lokallagsleder i Bergen, Marte Mjøs Persen, går i dag ut med støtte til Bybanen over Bryggen.

– Jeg ønsker å være tro mot den opprinnelige tankegangen bak Bybanen, nemlig at den skal være synlig og tilgjengelig. Et mål med å bygge bybane til Åsane er å få flere kollektivbrukere. For å få folk til å bytte fra bil til bane, må Bybanen være synlig i bybildet, grunngir hun.

– Det at bilister sitter i kø og ser Bybanen fare forbi på bakkenivå, vil gjøre at flere vil ønske å ta Bybanen, tror Mjøs Persen.

Selv om fylkespolitikerne har gått inn for Bryggen-løsningen, er det bystyret i Bergen som bestemmer. Og det er knyttet spenning til hva de ulike partiene vil bestemme seg for når saken skal avgjøres, høyst sannsynlig i januar.

Blant annet kan det bli splittelse innad i byrådet dersom Frp står fast på sin motstand mot Bybanen over Bryggen. I så fall kan opposisjonspartiet Aps stemmer bli helt sentrale.

Verken Schjelderup eller Mjøs Persen ønsker å forskuttere utfallet av Aps behandling.

– Men vi som sitter i bystyret kommer til å være tro mot representantskapet, sier Mjøs Persen.

– Jeg ønsker veldig sterkt at Bybanen skal legges i tunnel. Jeg tror veldig mange har trodd på et stort flertall for å legge Bybanen over Bryggen, men jeg tror ikke slaget er tapt, sier han.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...