Be om kompensasjon for tapt pensjonsopptjening

27. november 2013 08:29

25 0

Er du ansatt på deltid eller i en midlertidig stilling er du dårligere sikret enn kollegene dine som er ansatt på fulltid i fast stilling.

– Det er mange som ikke ikke tenker på sikringen sin, både når det kommer til pensjonsopptjening og andre forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver, sier Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand til DinSide.

I både offentlig og privat sektor krever det en viss stillingsprosent før du kvalifiserer til å være med i arbeidsgivers pensjonsordning. I det private har det vært krav om en 20 prosents stilling, mens det i offentlig sektor har vært krav om minimum 14 timers arbeid i uken, tilsvarende rundt 37 prosent.

– En nylig dom konkluderte med at dette var en urettmessig diskriminering av deltidsansatte. Her vil det nå komme nye regler som gjør at flere ansatte i offentlig sektor blir omfattet av pensjonsordningen, forklarer Dyre Haug.

Dette er blant annet godt nytt for kommunalt ansatte musikere. Særlig gjelder dette punktet om at arbeidsforhold hos flere forskjellige arbeidsgivere legges sammen når minstekravet for innmelding skal vurderes.

– Musikere ansatt i kulturskolene jobber ofte i flere kommunale kulturskoler og har tidligere falt ut av tjenestepensjonen fordi de har hatt for lav stillingsandel i den enkelte kommune. Tidligere var det frivillig for kommunene å se dette samlet, men nå er det altså tatt inn for alle som et krav, sier Kristin Myrmo, pensjonsøkonom i SpareBank 1 til DinSide.

Som midlertidig ansatt risikerer du å miste pensjonsopptjening hver gang du bytter jobb. Selv om du blir innmeldt i pensjonsordningen også som vikar, må du være ansatt i minst 12 måneder før det utløser en fripolise.

I offentlig sektor må du være ansatt i hele tre år før du kan ta med deg en opptjent rettighet når du bytter jobb.

Om du går fra den ene engasjementstillingen til den andre, hviler dermed et mye større ansvar for pensjonen på dine egne skuldre. Da bør du opprette en egen pensjonsspareavtale. Dette kan du finansiere ved å fremforhandle en høyere lønn fra din midlertidige arbeidsgiver.

Tjener du 450.000 kroner i året i din midlertidige stilling, taper du inntil 18.250 kroner årlig på å stå utenfor en pensjonsordning. Ta med deg dette regnestykket når du skal forhandle lønn.

Kilde: abcnyheter.no

Til kategori siden

Loading...