Boken om Breiviks mor klages inn for PFU

22. november 2013 16:17

43 0

Boken om Breiviks mor klages inn for PFU

Boken har blitt svært omstridt med bakgrunn i blant annet metodene som den tidligere journalisten Marit Christensen brukte for å få innpass og tilgang hos moren til terroristen Anders Behring Breivik.

Wenche Behring Breivik ga forfatteren tilgang, men trakk seg senere fra samarbeidet og skal på dødsleiet ha ytre et sterkt ønske om at boken ikke skulle komme ut slik den var planlagt fra forfatter og forlag.

Nå opplyser advokaten til Wenche Behring Breivik til Aftenposten at han vil klage forlaget inn for Pressens Faglige Utvalg fordi de selv vist til pressens Vær Varsom-plakat i debatten rundt boken.

– Det er en utfordrende klage å sende, fordi det handler om en hel bok. Vi forsøker å balansere innholdet mellom det å være konkret på hva som kan være brudd på Vær varsom-plakaten, så de kan få noe å vurdere ut fra. Samtidig er dette ikke en stevning for en domstol. Vi kommer med konkrete eksempler, sier advokat Hans Marius Graasvold til avisa.

Advokaten opplyser til avisa at han klager på bokutgivelsen generelt, kommer med konkrete eksempler på overtredelser slik han ser det.

Graasvold forteller også at han legger ved lydopptaket av Wenche Behring Breivik der hun gjør det klart at hun ikke ønsket bokutgivelsen.

Både forlaget Aschehoug og forfatter Marit Christensen har fått med seg at advokaten som representerer Breiviks mor har valgt å sende inn en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Advokat Jon Wessel-Aas som representerer forfatteren stiller seg skeptisk til en slik klage.

– Forlaget og Christensen mener at Presseforbundet og PFU ikke har mandat til å behandle klager mot andre enn den allminnelige pressen, sier Wessel-Aas til NRK.

Han uttaler seg i forbindelse med PFU-klagen på vegne av både Christensen og Aschehoug.

Både Christensen og Aschehoug har måttet tåle mye kritikk for bokutgivelsen. I mediene har det vært mange utspill mot boken. Advokaten til Christensen forteller at det er noe vanskelig å forholde seg til alle utspillene som gjerne kommer direkte i pressen.

Nå kommer det en PFU-klage som heller ikke er helt greit å forholde seg til.

– Sånn sett hadde det kanskje vært bedre med et realt søksmål som det går an å forholde seg til, sier Jon Wessel-Aas til NRK.

Medierettsadvokaten understreker at det her ikke er snakk om en avis som tilfeldigvis ikke er medlem av Presseforbundet, men en helt annen bransje.

– Forlagsbransjen er ikke medlemmer av Presseforbundet. Derfor vil de ikke godta at et organ for en annen bransje behandler klager mot bøker helt tilfeldig, sier advokaten.

Vanligvis behandler ikke Pressens Faglige Utvalg (PFU) klager knyttet til forlagsbransjen.

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum bekrefter likevel til Aftenposten at de har mottatt klagen, og vil se på den.

Tidligere denne måneden sa hun til NRK at hun vil sende saken til PFU for vurdering dersom boka til Marit Christensen blir klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– En veldig spesiell sak. I utgangspunktet er det ingen ting som tilsier at det er mulig for PFU å vurdere den. Men når forfatteren her så tydelig påberoper seg Vær varsom-plakaten, beveger vi oss inn i et grenseland hvor det kanskje kan være riktig å få boka vurdert av PFU, sier Kjersti Løken Stavrum.

Nå er det klart at klagen først skal diskuteres i styret før sekretariatet eventuelt tar fatt på den store jobben med å gå gjennom ei hel bok.

Forlaget Aschehoug uttaler til Aftenposten at alt de kan si på nåværende tidspunkt er at de tar saken til etterretning.

Wenche Behring Breivik døde etter lengre tids sykdom i mars i år. Før hun døde ønsket hun å stoppe boken til Marit Christensen.

Tross strid med Wenche Behring Breivik sitt siste ønske har forlaget Aschehoug i samråd med forfatteren likevel valgt å gjøre boken tilgjengelig i butikkene.

Forfatter Marit Christensen har fått kritikk fra flere hold. Til NRK.no sier forfatteren at Wenche Behring Breivik var omskiftelig og at det er relevant i diskusjonen om hvordan de ulike partene har oppfattet moren.

– Jeg har latt det gå så klart fram som jeg har kunnet i boka flere ganger, at Wenche Behring Breivik var omskiftelig; kunne si det ene en dag og noe helt annet den neste. Det er også tilfelle med de uttalelsene hun kom med til min kilde dagen etter at advokat Torgersen og Seierstad besøkte henne den 14. mars, 8 dager før hun døde, skriver Christensen til NRK.no i en e-post.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...