Cermaq vil kutte laksekostnadene i Chile

27. november 2013 06:44

53 0

- Bedret fiskehelse i Chile er en forutsetning for å gjenskape lønnsomheten, sier Cermaq-sefen.

Cermaq har ambisjon om å redusere produksjonskostnadene for atlantisk laks i Chile med 18 prosent i 2015 gjennom omfattende tiltak for å bedre de biologiske resultatene.

Det opplyser Cermaq i en pressemelding tirsdag kveld i forbindelse med at selskaper har kapitalmarkedsdager i Chile denne uken, hvor selskapets strategi som et rendyrket oppdrettsselskap blir presentert.

Kapitalmarkedsdagen i Trafun i Chiles Region Los Lagos (X) var en del av et større Cermaq-program der rammene for chilensk industri ble presentert, inkludert den sanitære situasjonen, produksjonsestimater, samt regulatoriske forhold og politisk utvikling.

- Bedret fiskehelse i Chile er en forutsetning for å gjenskape lønnsomheten i denne regionen som er svært viktig for Cermaq. Vi har i dag presentert en strategi som omfatter en ambisjon om å redusere våre produksjons- og nedgraderingskostnader for atlantisk laks med 0,8 US-dollar pr kg i 2015, sier konsernsjef Jon Hindar i en kommentar i pressemeldingen.

Hovedelementene for å bedre den biologiske situasjonen inkluderer koordinering og samarbeid innen industrien i Chile, etterlevelse av regelverk spesielt når det gjelder Caligus (chilensk lakselus) og flere effektive behandlingsmidler som nå er tilgjengelig for næringen.

-Vi anser fortsatt at oppdrettsindustrien i Chile har store muligheter, og vil aktivt bidra til og støtte opp under forbedringer i næringen, understreker Jon Hindar.

Cermaq har som mål å vokse til verdens nest største lakseoppdretter gjennom organisk vekst og selektive oppkjøp, og er godt posisjonert for dette og derved bygge aksjonærverdier.

-Cermaq endres til et rendyrket oppdrettsselskap, og vil fokusere på lønnsom vekst samtidig som selskapet fortsatt er åpen for å delta i industrikonsolidering gitt at de har industriell verdi og skaper aksjonærverdier, sier Jon Hindar.

Cermaqs styre vil den 9. desember ta stilling til innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 7. januar 2014 med et forventet forslag om et foreløpig ekstraordinært utbytte på omkring 50 kroner pr aksje fra vederlaget som ble mottatt ved gjennomføringen av salget av Ewos, med et mulig tilleggs-utbytte på et senere tidspunkt.

Endrer ikke utbyttepolitikken

Cermaq skriver at utbytte fortsatt bør snitte på 30-50 prosent av nettoinntjening etter salget av Ewos, og at de derfor vil ha en uendret utbyttepolitikk.

Det skriver selskapet i en presentasjon i forbindelse med kapitalmarkedsdagene i Chile.

Cermaq skriver at utbytte er mer avhengig av nibd/ebitda-nivå, tilgjengelig ubrukt finansielle midler og prosjektert kontantstrøm.

Cermaqs styre vil den 9.desember ta stilling til innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 7. januar 2014 med et forventet forslag om et foreløpig ekstraordinært utbytte på omkring 50 kroner per aksje fra vederlaget som ble mottatt ved gjennomføringen av salget av EWOS, med et mulig tilleggs-utbytte på et senere tidspunkt.

Et mulig tilleggsutbytte vil eventuelt bli foreslått på selskapets generalforsamling i mai 2014.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...