Draghi: - Lave renter utgjør en risiko

22. november 2013 10:01

54 0

- Lave renter for lenge utgjør en risiko mot finansiell stabilitet, undergraver privat sparing og demotiverer myndigheten i å gjennomføre reformer, sier sentralbanksjef Mario Draghi i ESB i en tale fredag.

Videre sier han at det er bivirkninger av pengepolitikken og at sentralbanken handler i trå med sitt mandat for eurosonen som helhet.

Draghi sier også at de sentralbanken vil offentliggjøre parameterne for stresstestene og gjennomgangene av bankenes balanse de skal gjennomføre i slutten av januar.

Suspenderer LTRO-tilbakebetalingen

«Den europeiske sentralbanken suspenderer tidlig tilbakebetaling av ESBs treårige LTROer rundt nyttår», skriver banken i en melding fredag.

Tilbakebetalingene vil bli stoppet rundt nyttår i lys av den ventede lave renten og som følge av andre operasjoner.

De siste tilbakebetalingene vil skje 23. desember, deretter vil tilbakebetalingene bli gjenopptatt 15. januar 2014.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...