Folketrygdfondet vokste med 7,8 milliarder

22. november 2013 10:23

50 0

Folketrygdfondet vokste med 7,8 milliarder kroner i tredje kvartal. Det gir en avkastning på 5,2 prosent.

Avkastningen i Statens pensjonsfond Norge, bedre kjent som Folketrygdfondet, var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen Finansdepartementet måler opp mot. Økningen på 5,2 prosent i tredje kvartal er over 2 prosentpoeng under fondets verdiøkning de siste ti årene, som ligger på 7,6 prosent.

– Vi har et langsiktig oppdrag. Derfor er det den avkastningen vi klarer å levere over tid som er viktig, sier Folketrygdfondets administrerende direktør Olaug Svarva.

Statens pensjonsfond Norge investerer 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner. 85 prosent av kapitalen investeres i Norge, mens 15 prosent investeres i resten av Norden. Markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge er nå 158,8 milliarder kroner. Fondets verdi har økt med 13,7 milliarder kroner så langt i år.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...