Forbrukerne kritiske til taxibransjen

27. november 2013 13:15

19 0

Forbrukerne kritiske til taxibransjen

Myndighetene må gjennomføre en grundig utredning av taximarkedet, for vi kan ikke tro at dette kan løses over natten, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

I en undersøkelse som Forbrukerrådet har gjennomført, svarer 22 prosent at de ikke synes det er trygt å ta taxi i Norge. 34 prosent synes det er lett å bli lurt som taxikunde. Fire av ti er misfornøyd med servicenivået, og halvparten av de spurte synes det er for vanskelig å klage. Forbrukerrådet ønsker en egen klagenemnd for taxi.

– Dette viser behovet for endringer. Kvaliteten må rett og slett bli bedre, sier Flesland.

Selv om Høyre og Fremskrittspartiet i sin regjeringsplattform har varslet endringer i taximarkedet, mener Forbrukerrådet at det ikke finnes en enkel løsning på utfordringene. Forbrukerrådet ber derfor om at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) setter i verk en offentlig utredning av taximarkedet.

En utredning som Forbrukerrådet gjennomførte tidligere i år, viste at utdatert organisering hindrer konkurranse både på kvalitet og pris. Flere steder får sjåførene dårlig opplæring innen både service og geografi. Norskkunnskapene er dessuten dårlige hos mange sjåfører.

Forbrukerrådet fastslår også at livslange løyver gjør det unødvendig vanskelig å fjerne personer som «opplagt ikke burde drive med taxi».

Flesland understreker imidlertid at det ikke bare er elendighet i bransjen. Spørreundersøkelsen viser nemlig at mange synes det er lett å få tak i taxi, og det er viktig at tilgjengeligheten opprettholdes, mener forbrukerdirektøren.

Forbrukerrådet har tirsdag invitert både taxibransjen selv, fylkeskommunene og andre myndigheter til en konferanse for å diskutere dagens og morgendagens taximarked.

Kilde: e24.no

Til kategori siden

Loading...