Fortsetter som TIL-sportssjef

21. november 2013 17:44

46 0

Fortsetter som TIL-sportssjef

– Vi har ikke avsluttet evalueringsprosessen som klubben gjennomgår, men jeg er veldig glad for at vi allerede nå får avklart situasjonen rundt sportssjefen, og at Svein-Morten fortsetter i denne jobben. Dette er noe av det viktigste vi gjør i forberedelsene foran neste sesong, sier direktør Vegard Berg-Johansen i TIL på klubbens nettside.

Han mener de med dette sikrer kontinuitet i forberedelsene til neste sesong. Det gjelder beslutninger for sammensetning av spillerstallen og sportslige hensyn.

– Rollen som sportssjef er i sin natur preget av langsiktig tenking, der resultatene av innsatsen ikke viser seg før etter lang tid.

Johansen har ett år bak seg som sportssjef i TIL og har ifølge direktøren satt i gang mange spennende prosesser.

– Han har opparbeidet seg nettverk som vil komme oss til nytte, han har vært veldig disiplinert med hensyn til kostnadene og gjør dermed «sporten» i stand til å jobbe slagkraftig innenfor sunne økonomiske rammer, sier Berg-Johansen.

Ifølge direktøren skal Tromsø IL fortsatt være en kompetansedrevet klubb, som vektlegger spillerutvikling og samarbeid med både akademiske miljøer og lokale klubber. Der passer Johansen som sportssjef godt inn i rollen.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...