Frp-politikere får betalt fra bomselskaper

25. november 2013 06:50

39 0

Frp-politikere får betalt fra bomselskaper

Denne uken la Stortinget frem en oppdatert liste der alle de 169 stortingsrepresentantene har registrert sine økonomiske interesser. Av oversikten går det frem at den ferske stortingsrepresentanten Helge André Njåstad (33) er styreleder i bompengeselskapet Austevoll bruselskap.

Njåstads bomverv er lønnet, og gir et styrehonorar på 12.000 kroner i året pluss møtegodtgjørelse.

- Jeg er som alle andre i Frp skeptisk til bompenger. Men når man først har det, må målet være å gjøre innkrevingen så billig som mulig og administrasjonskostnadene lavest mulig, sier Njåstad til Aftenposten.

Den tidligere Austevoll-ordføreren regnes som et av stjerneskuddene i Frp. På Stortinget gikk han rett inn i det tunge vervet som leder av kommunalkomiteen.

Njåstad sier han ser for seg å fortsette i vervet i bomselskapet selv om han er valgt inn på Stortinget, dersom dette er forsvarlig ut fra arbeidsmengde.

- Er det ikke et paradoks at du som en sentral tillitsvalgt i nei-til-bompenge-partiet Frp selv har inntekt fra bompengeinnkreving?

- Dette er et dilemma vi har hatt i fylkestingsgruppen i Hordaland. Skal vi sitte i disse styrene når vi prinsipielt er imot bompenger? Frp i Hordaland har valgt å si at man skal ta disse vervene og gå inn og gjøre en jobb i styrene. Det er viktig å få inn Frps tankegang om at man skal holde kostnadene nede, sier Njåstad.

- Har du informert partileder eller parlamentarisk leder om at du har dette vervet før du gikk inn som stortingsrepresentant?

- Nei, det har jeg ikke gjort. Men jeg har oppgitt dette i registeret over økonomiske interesser, sier Njåstad.

Også Siv Jensens Høyre hånd i Finansdepartementet, politisk rådgiver Petter Kvinge Tvedt (28), satt inntil nylig som styremedlem i et bomselskap.

Som medlem av styret i Voss og omland bompengeselskap fikk Tvedt et honorar på 16.700 kroner i året.

- Jeg ba om å fratre styret samme dag som det ble klart at jeg skulle inn som politisk rådgiver, sier Kvinge-Tvedt til Aftenposten.

Frem til generalforsamlingen neste vår møter hans vara, og han vil da tre ut av styret for godt.

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik synes det er helt greit at Njåstad har et slikt verv samtidig som han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

- Helge André satt som ordfører i Austevoll, og da var det helt naturlig at han bekledde denne typen posisjon, sier Nesvik til Aftenposten.

- Men er det ikke et paradoks at en sentral Frp-politiker er styreleder og får honorar fra et selskap som driver med virksomhet dere egentlig er imot?

- Det er omtrent like problematisk som at enhver annen gjør det. Det er bedre at det sitter en Frp-er i styret og kan kontrollere pengebruken enn at det sitter en annen der som ikke er så opptatt av å holde bompengeinnkrevingen nede og å gjennomføre prosjektet så raskt som mulig, mener Nesvik.

Også en rekke andre Frp-politikere i Hordaland har bomverv. Partikollega Elisabeth E. Tharaldsen er for eksempel styreleder i Odda vegfinans og styremedlem i Hardangerbrua AS. Os-ordfører og tidligere Frp-nestleder Terje Søviknes satt inntil nylig som styremedlem i Bergen-Os Bompengeselskap AS.

Frp sier i sitt partiprogram nei til bruk av bompenger på offentlige veier, med noen få unntak. "Staten skal ha ansvaret for en forsvarlig veiutbygging i landet, og bruk av bompenger, veiprising eller annen direkte trafikantbetaling er en ytterligere beskatning av trafikantene. Bompenger, veiprising eller andre former for direkte brukerbetaling kan derfor ikke innkreves for bruk av det offentlige veinettet.", heter det i programmet.

Det er ikke bare i Frp det kryr av bomverv. Da Hordaland fylkeskommune skulle behandle et spørsmål om sammenslåing av fylkets mange bompengeselskaper tidligere i år, måtte hele åtte av femten medlemmer i fylkesutvalget melde seg inhabile fordi de hadde verv i et av de berørte selskapene, skrev Bergensavisen i vår.

Kilde: aftenposten.no

Til kategori siden

Loading...