Garanterer å selge din gamle bolig

20. november 2013 17:56

64 0

Garanterer å selge din gamle bolig

Boligbyggeren Bolig & Eiendomsutvikling (B&E) lanserer nå en «innbyttegaranti» for dem som kjøper bolig i ett av deres boligprosjekter.

- Da forsøker de først å selge boligen på egenhånd. Om de ikke får solgt den før de flytter inn, får de pengene av meg sammen med nøkkelen til den nye boligen. Ingen dikkedarer, sier administrerende direktør Paal Gundersen i B&E.

Flere store boligbyggere lanserte lignende garantier under finanskrisen i 2008-2009.

Selskapet, som bygger ut og omsetter rundt 50 boliger i året på Østlandet, bruker lengre tid enn tidligere på å få solgt boligene.

- Boligmarkedet skrubber litt om dagen, og vi bruker lengre tid på å selge boliger. Vi tror folk ønsker å bytte bolig, men de er engstelige for at de ikke får solgt den gamle boligen. Og bankene er engstelige for å tilby mellomfinansiering; mange vil ikke gi lån før du har solgt den gamle boligen, sier han.

- Med innbyttegarantien fjerner vi kundenes bekymring for markedet, sier han.

Til helgen skal selskapet selge 23 boliger på Østlandet til en verdi av omtrent 161 millioner kroner. Enkelte av boligene står klare, noen av dem er i ferd med å sluttføres, og noen er ikke påbegynt.

- Vi ser de dårlige tegnene i form av dårligere nyboligsalg. Salget går tregt, det har vi statistikk på. Utbyggerne er nok redde for å brenne inne med leiligheter, sier Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse.

KREATIVE: Roger Bjørnstad tror utbyggerne nå er redde for å brenne inne med leiligheter. Han tror flere utbyggere vil være kreative i markedsføringen av boliger i tiden som kommer.

I Oslo har salget vært spesielt dårlig. Fra januar til oktober i år er det har det vært en 45 prosent nedgang i nyboligsalget sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere større og mindre utbyggere som E24 har vært i kontakt med forteller at de nå bruker lengre tid på å selge boligene.

Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse er enig i at en innbyttegaranti vil være positivt for kjøperne.

- Det som er problemet er nettopp at du må ta beslutning om å kjøpe i et annet marked enn det du selger i, sier han.

- Det å kjøpe en nybolig innebærer en risiko knyttet til hvordan prisen på den gamle boligen vil utvikle seg. Folk er nå mer usikre på prisutviklingen fremover. Den risikoen hindrer nyboligsalg, og gjør at hele markedet stopper opp litt. En slik garanti vil ikke skade selgerne noe særlig, men hjelpe kjøperne veldig, sier samfunnsøkonomen.

Bjørnstad tror imidlertid ikke andre boligbyggere vil komme med tilsvarende tilbud.

- Det er en kostnad for boligbyggerne knyttet til dette, for da vil de sitte med et garantiansvar. Men det er positivt for boligmarkedet; de gjør markedet en tjeneste, sier han.

- For eksempel ved å tilby en ekstra parkeringsplass, høyere standard på badet, på kjøkkenet, eller på ovnen. Ting som egentlig koster penger. Nyboligprisene settes som regel ikke ned. Men slike ting vil reelt sett redusere prisen, sier han.

Gundersen i B&E bekrefter at de har sett på andre løsninger for å få solgt boligene.

- Vi har vurdert mange ulike løsninger. Skal vi tilby flottere hvitevarer, gavekort på møbler for 100.000 kroner, eller skal vi si at de tre første får en bil på kjøpet? Vi konkluderte med at dette var mest realt, og samtidig det eneste som gir kjøperne trygghet på at de får solgt den gamle boligen, sier han.

- Vi prøvde en del sånne ting i 2008-2009, men folk var ikke interessert, sier han.

På det tidspunktet florerte det av slike tilbud på nyboligmarkedet. Men S&E besluttet da å lansere den samme innbyttegarantien som i dag.

- Vi stilte 18 inbyttegarantier, og det var kun fem av dem som ikke selv fikk solgt. Men om vi ikke hadde stilt en slik garanti tror jeg ikke mange av de 18 hadde turt å kjøpe på det tidspunktet, sier han.

E24 har vært i kontakt med Obos, Selvaag Bolig og JM Norge, som sier at de foreløpig ikke vil innføre lignende garantier.

- Vi synes vi fikk liten effekt av det sist. Det resulterte ikke i de helt store salgene. Vi opplevde at folk var mer opptatt av pris, for eksempel. Og vi som bygger 1000 boliger i året kan ikke garantere for alle de boligene, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Men Schumann tror det kan være mer fornuftig for selskaper som B&E, fordi de ofte bygger først og selger etterpå.

- Vi selger boliger som ikke står ferdige før om to år. Da er prisutviklingen mer usikker, og det er også vanskeligere å fastsette en pris, sier Schumann.

Kilde: e24.no

Til kategori siden

Loading...