Halvparten tror på nok et år med rentero

26. november 2013 15:25

25 0

Halvparten tror på nok et år med rentero

Øystein Olsen har ikke rørt renten på ett og et halvt år. Halvparten av oss tror heller ikke at han gjør noe som helst med renten det neste året.

Norges Bank har ikke rørt styringsrenten siden 15. mars ifjor. Nærmere halvparten av norske husholdninger tror heller ikke at det skjer noe med renten det neste året, viser Norges Banks egen forventningsundersøkelse som ble lagt frem tirsdag.

Norges Bank har selv indikert at renten kan bli økt til neste år. Ifølge sentralbankens rentebane, som ble presentert i forbindelse med rentemøtet i september, skal renten vil bli satt opp neste sommer dersom utviklingen i norsk økonomi blir slik sentralbanken så for seg den gangen.

Venter lavere prisvekst

I undersøkelsen stilles det også en rekke spørsmål til partene i arbeidslivet, økonomieksperter og næringslivsledere om flere ulike forhold i norsk økonomi. Partene i arbeidslivet venter i fjerde kvartal 2013 en generell prisstigning om 12 måneder på 2,0 prosent. Dette er opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Det fremgår av Norges Banks forventningsundersøkelse for fjerde kvartal 2013 publisert tirsdag, sammenligning med tilsvarende undersøkelse for kvartalet før.

Økonomenes forventninger til prisstigningen om tolv måneder er i fjerde kvartal 2013 på 2,1 prosent. Dette er ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Næringslivslederne venter en generell prisstigning om 12 måneder på 2,2 prosent, dette er ned 0,1 prosentpoeng fra kvartalet før. Husholdningene venter at prisene skal stige med 2,7 prosent i løpet av det neste året. Dette er det samme som forrige kvartal.

Økonomene oppgir i fjerde kvartal 2013 at de venter en årslønnsvekst for 2013 på 3,5 prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet venter i fjerde kvartal 2013 en gjennomsnittlig årslønnsvekst for 2013 på 3,7 prosent, det samme som i forrige kvartal.

Næringslivslederne venter i fjerde kvartal 2013 at årslønnsveksten i 2013 blir på 3,1 prosent, også dette er det samme som i forrige kvartal. Forventet lønnsvekst i løpet av det neste året blant husholdningene er i fjerde kvartal 2013 på 2,3 prosent. Dette er en nedgang fra 2,5 prosent i tredje kvartal 2013.

Venter økt lønnsomhet

38,5 prosent av næringslivslederne forventer at lønnsomheten i egen bedrift skal bli bedre de neste 12 månedene, mot 30,1 prosent i forrige kvartal.

Andelen næringslivsledere som forventer svekket lønnsomhet i tiden fremover er 19,9 prosent mot 21,8 i forrige kvartal.

Lønnsomhetsindeksen for de neste 12 månedene øker fra 8,3 poeng i tredje kvartal 2013 til 18,6 poeng i fjerde kvartal 2013.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...