Hardkjør mot regjeringens tollutspill i Brussel

20. november 2013 10:34

53 0

Hardkjør mot regjeringens tollutspill i Brussel

Særlig fikk han ironiske bemerkninger om at han er utenriksminister uten ansvar for Europa, et saksfelt som vedregjeringsskiftet ble underlagt statsråd Vidar Helgesen (H) ved Statsministerens kontor.

Både Sp og SV lurte på om regjeringen ville gjøre det til en ny arbeidsform å komme med politiske signaler i Brussel før den hadde sikret seg ryggdekning i Stortinget.

Bakgrunnen for de to partienes utfall er Helgesens møte med EU tirsdag, der det ble sagt i klartekst at regjeringen har til hensikt å reversere den tolløkningen som den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt, og som har virket fra 1. januar i år.

– Det er riktig å sende et signal om at vi skal være fleksible. En vedvarende konflikt med EU om toll er ikke i Norges interesse. Dette er en sak som har utløst sterke reaksjoner i EU-systemet, sa Brende.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...