Klarer ikke å sjekke falsk ID

21. november 2013 05:31

48 0

Klarer ikke å sjekke falsk ID

I fjor ble 659 personer tatt for ID-svindel, og Nasjonalt ID-senter mener falske pass og andre typer identitetspapirer er et stadig voksende problem i Norge.

Likevel er det store mangler i politiets kontroll med utlendingers identitetspapirer, viser en ny undersøkelse fra Nasjonalt ID-senter.

Der svarer over halvparten av politifolkene at de ikke er i stand til å sjekke om en utlending oppholder seg ulovlig i Norge.

– Det kan føre til at man kanskje lar være å undersøke den personen man kanskje burde ha stoppet, sier hun.

Nasjonalt ID-senter har tatt for seg politiet i Oslo og Agder, samt utenrikstjenesten, for å se hvordan det står til med kontrollen av identitetspapirer.

Det viser seg at svært mange av de ansatte har fått liten eller ingen opplæring i å kontrollere pass eller andre ID-papirer.

59 prosent av politifolkene sier de har fått liten eller ingen opplæring i såkalt ekthetskontroll, og nesten 70 prosent svarer at de ønsker mer opplæring i den tekniske kontrollen.

Snaut 18 prosent svarer at de har fått god opplæring i teknisk dokumentkontroll, og bare 16 prosent svarer at de alltid føler seg kompetente til å utføre en slik kontroll.

«Jeg kunne ha sjekket ID-papirene som jeg har fått fremvist nøyere – men det blir vanskelig da jeg ikke vet hva jeg skal se etter,» heter det i et av svarene.

Nesten halvparten svarer at de alltid må spørre om hjelp for å sjekke en utlendings oppholdsstatus i Norge, og noen få synes det er så vanskelig at de like godt lar være.

– Det å sjekke oppholdsstatus i Norge er utfordrende når du står på gata og er uten nettbrett og tilgang til de ulike datasystemene, sier Svendsen.

Datasystemer og utstyr trekkes også frem som det mange mener er mangelfullt.

Identitetsopplysninger skal registreres i minst fire ulike systemer, heter det i rapporten.

«Å sjekke alle systemene, i tillegg til å registrere opplysningene dersom personen ikke er tidligere registrert, oppleves som ressurskrevende,» heter det videre.

I Oslo-politiet har politioverbetjent Marianne lang erfaring med å undersøke pass og andre dokumenter. Og hun skjønner at mange synes det er vrient.

– Hvis det er mye annet som skjer og du får et dokument der du ikke helt vet hva du skal se etter, sjekker du kanskje bare vedkommende opp mot politiets register. Får man ikke tilbakemelding om at noe er galt, og slipper man gjerne vedkommende, sier hun.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...