- Det kommer til å lekke mer olje fra Iran

25. november 2013 11:36

43 0

- Det kommer til å lekke mer olje fra Iran

STATOILS HØSTKONFERANSE (E24): Oljeanalytiker Torbjørn Kjus mener et fall i oljeprisen er helt naturlig etter helgens Iran-avtale.

- Risikovurderingen i oljemarkedet fungerer litt på samme måte som aksjemarkedet: man priser inn forventninger om fremtiden.

- Dersom du nå forventer at det skal komme mer olje fra Iran om for eksempel ti måneder, da er det helt naturlig at oljeprisen skal ned umiddelbart, sier analytikeren fra DNB Markets til E24. Han mener fallet på om lag 2 prosent siden fredag er helt logisk i lys av dette.

Hans analytikerkollega og konkurrent Thina Saltvedt ser på sin side ingenting som tyder på langsiktig nedgang i prisene.

- Jeg har ikke noe tro på at vi får et kjempefall i oljeprisen på grunn av avtalen, sier Nordea-analytikeren til E24.

* Avtalen ble inngått mellom Iran og den såkalte fem-pluss-en-gruppen etter flere dagers vanskelige forhandlinger i Genève.

* Fem-pluss-en-gruppen består av vetomaktene i FNs sikkerhetsråd, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike, pluss Tyskland.

* Gruppen lemper på sanksjoner mot Iran, for å få landet vekk fra det Vesten mener er en kurs mot atomvåpen.

* Avtalen gjelder i seks måneder, mens man forhandler om en «omfattende avtale».

* Iran kan fortsatt anrike uran, men forplikter seg til å holde anrikingsgraden på rundt 5 prosent. Vanligvis er dette tilstrekkelig hvis uranet skal brukes i atomreaktorer til produksjon av strøm. Til atomvåpen kreves høyanriket uran med en langt større andel av isotopen uran-235.

I korte trekk har nå Iran på den ene siden, og USA, Kina, Russland og stormaktene i EU på den andre, blitt enige om en vei videre der Iran er avskåret fra muligheten for å utvikle kjernefysiske våpen.

Som gjenytelse lempes det på noen av de økonomiske sanksjonene som Iran har vært underlagt, og det vil ikke bli innført nye.

De neste seks månedene skal det forhandles om en enda mer omfattende avtale.

I oljesammenheng kan det bety at eksporten fra Iran vil øke mot slutten av neste år.

Oljeprisene falt så snart markedene åpnet på denne nyheten. I skrivende stund er prisen på Nordsjøolje over 2 dollar lavere per fat enn ved da markedet stengte på fredag.

- Avtalen burde ikke få noen stor påvirkning på det fysiske markedet, så derfor tror jeg dette er en kortsiktig reaksjon. Produksjonen kommer ikke opp før tidligst mot slutten av neste år, og først så skal det gå et halvt år før de får lov til å fjerne flere av sanksjonene, sier hun til E24.

- Jeg har ikke tro på at dette kommer til å ha noen stor langsiktig effekt, legger hun til.

Saltvedt påpeker at Iran også over en periode har hatt fall i sin oljeproduksjon, og har hatt lave investeringer. Hun mener også priseffekten vil begrenses av at OPEC (Organisasjonen av oljeeksporterende land) kan styre utviklingen.

Torbjørn Kjus i DNB Markets er enig i at avtalen ikke umiddelbart vil åpne Irans oljekraner ut mot resten av verden.

- Mange ønsker å spille ned betydningen av dette for markedet, de sier «det kommer ikke olje til markedet før om seks til åtte måneder», og det er riktig, sier Kjus.

Men selv om Iran, ifølge avtalen, fortsatt ikke får lov til å øke eksporten av olje, forventer Kjus likevel at «oljelekkasjene» fra landet vil øke.

Dette kan skje fordi man nå vil få lettelser på sanksjoner mot shipping og forsikring og andre sektorer, som også har vært med på å forhindre eksport.

- Kanskje et par hundre tusen fat per dag mer som vil lekke. Dette er jo da uoffisielt, det vil ikke bli rapportert noe sted, for det er jo ikke lov å øke eksporten.

- Kina, India, Sør-Korea, Sør-Afrika og Tyrkia da tar allerede i dag olje fra Iran, og kanskje de tar litt mer de neste månedene.

Kjus tror det trolig vil medføre at Saudi-Arabia vil kutte litt tilbake i sin produksjon og eksport - noe som igjen vil få den ringvirkningen at reservekapasiteten øker.

Kilde: e24.no

Til kategori siden

Loading...