Vil kutte lunsj og lønn på havna

25. november 2013 05:06

46 0

Konflikten mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og havnene tilspisser seg.

Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo Havn tar et oppgjør med dagens tariffbestemte ordninger for losse- og lastearbeiderne, og overfører kranførerne til ett terminalselskap som skal utføre alt losse- og lastearbeidet av containere, skriver Dagens Næringsliv.

En ordning som i høst har skapt store arbeidskonflikter, blant annet i Risavika Terminal i Rogaland med havneboikott.

– Med det vi nå gjør, kommer konflikten til å akselerere til flere havner, sier Stilluf Karlsen.

– Bernt Stilluf Karlsens mål er å kvitte seg med havnearbeiderne. Det klarer han ikke, sier Johnsen til DN.

- Utført av 100 personer - burde ikke vært mer enn 50

NTF slåss for å opprettholde en spesialtilrettet vikarordning som gjør at medlemmer i NTF har enerett på all losse- og lastearbeid på havnene

Styret i Oslo Havn har vedtatt å legge til rette for at ett terminalselskap for Oslo Havn for å øke effektiviteten.

– Oslo Havn losser og laster 200.000 containere i året, utført av tilsammen 100 personer. Det burde ikke vært mer enn 50 mann som gjorde alle terminaloppgavene. Losse- og lastearbeid bør utføres av fast ansatte på vanlige arbeidsvilkår. I Oslo Havn har løsarbeiderne innført blant annet faste felles spisetider, slik at alt annet arbeid i Oslo Havn må vente til monopolarbeiderne kommer tilbake på jobb. Dette medfører at Oslo Havn mister cirka 25 prosent av kapasiteten til godshåndteringen hver dag. Da står i praksis våre kraninvesteringer på 300 millioner kroner stille. Våre fast ansatte må avvente videre arbeide. Båter må vente med lossing eller lasting. På de verste dagene står rundt én milliard kroner stille grunnet en helt irrasjonell måte å organisere arbeidet på, sier Stilluf Karlsen til Dagens Næringsliv.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...