Legger ned Nortura i Rendalen

21. november 2013 11:51

56 0

Legger ned Nortura i Rendalen

Nortura bestemte seg i dag for å legge slakteriet i Rendalen med 38 arbeidsplasser. Styreledelsen besluttet også å legge ned slaktelinja i Sarpsborg.

– Det er beklagelig at dette vil få konsekvenser for noen av våre medarbeidere i Sarpsborg og Rendalen. Vi vil bruke ressurser på å gjøre belastningen og overgangen så liten som mulig. Blant annet vil vi bidra til at ansatte kan komme over i annet arbeid», sier styreleder Sveinung Svebestad i en pressemelding.

De 38 arbeidsplassene i Rendalen tilsvarer omlag 8000 arbeidsplasser i Oslo.

Konsernledelsen forklarer at det er store kostnader som gjør at selskapet velger å legge ned avdelingen i Rendalen.

– På bakgrunn av et høyt kostnadsnivå i Norge, sterk konkurranse og prispress i dagligvarehandelen, må vi gjøre tiltak for at Nortura også i fremtiden skal ha en konkurransedyktig norsk matvareproduksjon, sier Svebestad.

Allerede i juni varslet konsernsjef Arne Kristian Kolberg at det er nødvendig å se på Norturas industristruktur på rødt kjøtt for å styrke deres konkurransekraft.

– Overkapasitet, økende marginpress og økt konkurranse krever en effektiv og stram fabrikkstruktur. Vi er nødt til å sikre at vi er en konkurransedyktig aktør i norsk matindustri også i framtida. Det skylder vi både bøndene, forbrukerne og våre medarbeidere, sa Kolberg da.

Rendalen kommune har jobbet hardt også mot regjeringen for at anlegget skal bestå. Kommunen har hele tiden hevdet at de jobber med en alternativ plan for anlegget, men det er ikke kjent hva denne planen består av.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...