Meglerhus positiv til Seadrill

26. november 2013 13:47

45 0

Både Credit Suisse og Nordea Markets anbefaler kjøp etter mandagens rapport.

Credit Suisse og Nordea Markets anbefaler kjøp av Seadrill etter gårsdagens rapport. Swedbank First Securities anbefaler reduser og mener dagens prising på 2015-estimater er «krevende».

Credit Suisse nedjusterer eps-estimatene sine for 2013 og 20134 til 2,70 og 3,66 dollar pr aksje fra tidligere 2,87 og 3,75, for å reflektere tidspunktene for levering av rigger.

Meglerhuset skriver at 2013-estimatene er syv og fire prosent under konsensus, og at de er på linje med forventningen for 2014.

Meglerhuset viser videre til at Seadrill har den mest aggressive ordreboken av riggselskapene, med åtte boreskip, tre semirigger og 11 jackuprigger og den mest girede balansen med 60 prosent nettogjeld til markedsverdi.

Credit Suisse har en «outperform»-anbefaling på Seadrill med kursmål på 55 dollar pr aksje.

Swedbank First Securities beholder sin reduseranbefaling og kursmål på 230 kroner pr aksje etter Seadrills kvartalstall mandag.

I likhet med Credit Suisse nedjusterer meglerhuset estimatene sine noe på grunn av senere oppstart av nybygget «West Rigel». 2014- og 2015-estimatene blir nedjustert med henholdsvis en og tre prosent.

Swedbank peker på at selskapet har en sterk historikk operasjonelt og finansielt og fortsetter å øke det kvartalsvis utbytte. I tillegg handler det til en attraktiv direkteavkastning på ni prosent.

«Vi finner dessverre begrenset rom for en aksjekursoppgang med en krevende verdivurdering på ev/ebitda på 8,1 ganger 2015-estimater, i tillegg til et ultradypvannsmarked som belyst av Seadrill i går, vil være noe utfordrende i 2014, skriver meglerhuset.

Nordea Markets peker på at Seadrill, med sin nye og høyspesifiserte flåte, har mindre eksponering mot utfordringene som riggmarkedet vil kunne møte i 2014.

Meglerhuset skriver at Seadrills eps kom inn på 0,61 dollar pr aksje som var på linje med deres estimat på 0,60 dollar, og at det kvartalsvise utbytte var 0,95 dollar, på linje med det Nordea forventet.

«Vi gjentar kjøpsanbefaling og kursmål på 310 kroner pr aksje, og mener at den bedrede inntjeningsvisibiliteten og forventede aggressive veksten i MLP gir rom for enda flere utbytteøkninger, som igjen støtter en videre oppgang i aksjekursen, skriver meglerhuset.

God magefølelse

Seadrill sier at de har en god magefølelse på markedet fremover, men at 2014 vil bli noe «lumpy».

Det svarer konsernsjef Per Wullf på spørsmål om hvordan selskapet kan være så bullish med tanke på tegnene til avmatning i aktiviteten og at kundene holder godt på kontantbeholdningen.

Det fremgår av telefonkonferansen i forbindelse med selskapet fremleggelse av kvartalstallene mandag.

«Hvis du ser på ordreboken vår har vi sikret mange år med arbeid. Ja, 2014 vil bli noe «lumpy», men vi har tre rigger som kommer til markedet i 2014, og vi er faktisk i inngående samtaler for kontrakt med to av de første som blir levert i mai og juni», sier Wullf.

Han presiserer at han ikke kan si mer enn det nå, men viser til at de har en god magefølelse på markedet fremover og peker på at Seadrill har vokst organisk og derfor har en ny flåte.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...