Nå får du rett til å vite hva kollegene tjener

26. november 2013 07:35

30 0

Nå vil du få muligheten til å få innsikt i lønnsdata på din arbeidsplass, skriver dinepenger.no.

- Poenget er at arbeidstakere skal ha mulighet til å sammenligne seg selv med andre, sier advokat Kari B. Andersen, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA til nettstedet.

Fire nye lover om forbud mot diskriminering, i tillegg til et eget kapittel i arbeidsmiljøloven, trer fra 1. januar 2014 i kraft. Felles for de nye lovene er ifølge dinepenger.no at de har fått en ny regel vedrørende opplysningsplikt om lønn.

- Hensikten er å sikre at arbeidstakere ikke diskrimineres ved fastsettelsen av lønn. Loven skal sørge for at det ikke er mulig og forskjellsbehandle ansatte, med mindre det er saklig grunn for det, forklarer Andersen til nettstedet.

Kilde: hegnar.no

Til kategori siden

Loading...