Nordmenn venter tøffere tider

26. november 2013 05:29

35 0

Nordmenn venter tøffere tider

– Nå viser forventningsbarometeret en fallende tendens. Det betyr at nordmenn ser mindre optimistisk på fremtiden nå enn de faktisk har gjort på en stund, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, som utarbeider undersøkelsen sammen med TNS Gallup (se fakta).

Man må faktisk tilbake til finanskrisen for å finne lignende nedgang i framtidstroen.

– Det vi tror dette henger sammen med er at vi nå har opplevd noen måneder etter hverandre med økt arbeidsledighet. Vi ser også at boligmarkedet har vist til dels en fallende tendens, forklarer Kreutzer.

I går ble det kjent at norske bedriftsledere spår en bråstopp i norsk økonomi. Bedriftene svarer i en NHO-undersøkelse at 2014 blir det svakeste året for norsk økonomi siden finanskrisen.

Det er liten tvil om at det nå går mot tøffere tider, sier sjeføkonom Jan Andreassen i Eika-gruppen, etter å ha tatt en titt på Forventningsbarometeret.

– Det denne målingen viser, og mange andre tall i tiden forteller oss, er at vi går mot en lysegrå hverdag. De beste vekstårene er bak oss, i hvert fall for husholdningenes del, sier Andreassen.

– Vi ser det butter på boligmarkedet, hyttemarkedet er ganske frossent mange steder, og det er et fallende antall ledige stillinger. Folk frykter at det skal gå ganske ille, utdyper han.

Forventningsbarometeret viser at norske forbrukere vil forberede seg på tøffere dager.

– Sparetilbøyligheten i denne målingen er den høyeste vi har målt siden 1994, så det ser ut til at den norske forbrukeren setter tæring etter næring og føler seg godt forberedt. Folk føler seg robuste med tanke på en tilstramning i landets økonomi, sier Kreutzer.

– Vi spør også om det. Vi ser at folk i mindre grad ønsker å gjøre store innkjøp. Bolig holder seg relativt stabilt, mens hyttemarkedet faller. Av forbruksgoder som faller mest er reise. Det er en markert nedgang i folks reisetilbøylighet hvis vi ser på denne målingen, svarer Kreutzer.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...