Norge vant miniseier i kampen mot EUs selforbud

25. november 2013 16:22

47 0

EU har siden 2010 nektet å importere selprodukter fra Norge og Canada. Sammen har de to landene klaget forbudet inn for "domstolen" i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

EU har begrunnet forbudet fra 2010 med at selfangst krenker den offentlige moralfølelsen i unionen og har vært kritisk til jaktmetodene som brukes.

Alt fra dyrevernorganisasjoner til Hollywood-stjerner som Pamela Anderson og Jude Law har gitt EU sin støtte.

Norge og Canada mener på sin side at jakten foregår på en human måte, at forbudet mangler vitenskapelig belegg og at det bryter med WTOs regelverk.

EU har rett til å nekte å importere sel med begrunnelsen at det krenker den offentlige moralfølelsen.

Unionen kan imidlertid ikke fortsette å diskriminere mellom ulike seleksportører. I dag unntas blant annet endel handel med Grønland fra forbudet.

EU, Norge og Canada har 60 dager på seg til å anke saken til WTO-domstolens ankeorgan.

Den økonomiske betydningen av selindustrien i Norge er liten i dag. Under fangsten i 2012 ble 6000 dyr tatt. I år deltok fire skuter og den totale fangsten endte på 16.000 dyr.

Eksporten av selprodukter fra Norge er minimal, og det meste av fangsten går derfor til innenlandsk konsum.

- Den største verdien ligger i salg av selolje, opplyser Tor-Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt, interesseorganisasjonen for havfiskeflåten i Norge.

Tidligere har han sagt til Aftenposten at selnæringen helt siden 70-tallet har hatt en lang nedtur med mye negativ omtale.

- Ingen ønsker å satse på produktutvikling eller eksport slik situasjonen er i dag, sa Vaskinn i februar.

Norge er sjelden involvert i formelle handelstvister og har tidligere bare kjørt to saker gjennom WTOs tvisteløsningsdomstol.

Kilde: aftenposten.no

Til kategori siden

Loading...