Slik kan Norges Bank tvinge ned boligrentene

26. november 2013 16:32

29 0

Slik kan Norges Bank tvinge ned boligrentene

- Nå er det en unormal og uvanlig høy rentemargin, fastslår sentralbanksjef Øystein Olsen.

Selv om Bjerke kanskje føler seg mer frakoblet fra Norges Bank enn noen gang før, kan sentralbanksjef Øystein Olsen forsikre om at han følger nøye med når norske banker i dag tjener fett på økte utlånsrenter og lave innskuddsrenter.

Olsen, som frem mot det neste rentemøte 5. desember bare uttaler seg på prinsipielt grunnlag, sier sentralbanken lett kan reagere på økte rentemarginer med å sette ned styringsrenten.

- Den isolerte effekten av økte utlånsrenter er lavere styringsrente, sier Olsen til DN.no.

- Samme mekanisme

Sentralbanksjefen understreker samtidig at Norges Bank ikke har endret sitt generelle syn på hvordan styringsrenten påvirker bankenes utlånsrente på for eksempel boliglån.

- Vi tenker på nokså samme mekanisme som vi alltid gjør. Nemlig at når vi gjør noe med styringsrenten virker det - eller kan det virke - gjennom rentekanalen slik at det også påvirker rentene ut til publikum, sier sentralbanksjefen.

Olsen viser til at styringsrenten fungerer som gulv for pengemarkedsrentene, som er rentene på lån bankene imellom. Tradisjonelt har bankenes utlånsrente fulgt utviklingen til styringsrenten og pengemarkedsrenten, men det er altså dette bildet som nå er i endring.

Ifølge Bjerke i DNB er økte kapitalkrav hovedårsaken, mens det i tillegg har skjedd en generell reprising etter at finanskrisen førte til store endringer i det internasjonale bankmarked for finansiering.

Kan reagere

Sentralbanksjef Olsen vil ikke diskutere årsakene, men understreker at Norges Bank alltid vil bruke de verktøyene de har for å holde inflasjonen på et ønsket nivå.

At økte rentemarginer kan bidra til at lavere styringsrente, ble sist illustrert i oktober ifjor.

Etter at usikkerheten i finansmarkedene ble redusert etter finanskrisen, falt pengemarkedsrentene markert høsten 2012. Bankene fulgte imidlertid ikke opp med tilsvarende kutt i sine renter til publikum, slik at marginene økte. Økte utlånsmarginer endret dermed måten Norges Banks styringsrente slo gjennom i økonomien, og sentralbanken svarte med å senke sine prognoser for styringsrenten.

Nå registrerer Olsen at utlånsmarginene til bankene er høyere enn aldri før.

- Nå er det en unormal og uvanlig og kanskje til og med historisk høy utlånsmargin, sier han.

- Det er en forskjell mellom utlånsrenten til for eksempel boliglån og pengemarkedsrenten, men nå er nivået høyere enn det pleier å være, fastslår sentralbanksjefen.

Olsen understreker riktignok at det er mange ulike faktorer som skal hensyntas når Norges Bank fatter sine rentebeslutninger, og at bankenes utlånsrente bare er én av dem.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...