NRK nyheter kutter 38 årsverk

22. november 2013 15:20

54 0

NRK nyheter kutter 38 årsverk

Innsparingene i NRK rammer nyhetsdivisjonen hardt. På et allmøte denne uken ble ansatte informert om at NRK må spare 150 millioner kroner neste år. Kravene til effektivisering betyr at nyhetsdivisjonen må kutte 38 årsverk.

- Vi må ned 23 årsverk i redaksjonen for å ta inn bemanningen som har økt med nye satsinger de siste årene, også må vi effektivisere driften med ytterligere 15 årsverk på grunn av lavere lisensvekst, sier nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk.

Nyhetsavdelingen har satt ned prosjektgrupper som snart vil komme med sine forslag til hvordan NRK kan spare penger.

Målet er at de 15 årsverkene som kuttes som følge av lavere lisensinntekter ikke skal ramme journalistiske funksjoner.

- Når vi er færre må vi endre nyhetstilbudet, men det er rett og slett for tidlig å si hvordan vi gjør det. Alternativene prosjektgruppene kommer med skal vi diskutere med de tillitsvalgte. Generelt vil jeg si at svaret ikke er å løpe raskere, men at vi må gjøre tydeligere prioriteringer, sier Kalbakk.

- Alle vikarene har fått beskjed om at fra 1. februar vil en del ikke får videre jobb. Det gjelder både nye vikarer og vikarer som har vært hos oss i flere år, sier Kalbakk.

- Sånne beskjeder skaper uro. Det gjelder arbeidsplasser og lønna til folk. Men jeg opplever at det er forståelse for at hvis vi er for mange enn rammene tillater, må vi kutte.

- Det har hele tiden vært en forutsetning at disse årsverkene skal bli en del av ordinær bemanning, men det har vi ikke fått til. For å kutte i personalkostnadene må vi derfor kutte i vikarer. Vi startet med å informere vikarene om dette i august i år.

NRK hadde søkt den rødgrønne regjeringen om å øke kringkastingsavgiften med 90 kroner neste år. Etter forhandlinger med Venstre og Kristelig Folkeparti har den nye regjeringen landet på at avgiften blir økt med 45 kroner.

- Siden NRK ikke har fått like stor økning som vi ønsket må vi effektivisere mer, og det er et krav til alle avdelinger i NRK.

Leder for journalistlaget i NRK, Sidsel Avlund sier klubben skal kjempe for vikarenes rettigheter.

- Dette er dramatisk for vikarene og klubben skal se på hvilke rettigheter de har. Vikarer som for eksempel har gått i fire år, eller ikke vikariert for noen, skal vi kjempe for at får fast jobb i henhold til arbeidsmiljøloven.

NRK har de siste årene satset stort på nett. Det siste er et nyhetssenter som er plassert midt i nyhetsredaksjonen på Marienlyst, som det er lagt ned stort ressurser i. Herfra skal alle nyheter i de ulike avdelingene samlet og publiseres på nett fortløpende.

- Vi starter stadig vekk med nye ting i NRK. Nyhetsavdelingen har startet opp nyhetssenteret og Ytring er en annen satsning. Når vi starter nye prosjekter må NRK bli flinkere til å ta ned andre arbeidsoppgaver. De ansatte har i dag fulle arbeidsdager så skal vi bli færre må det prioriteres, sier Avlund.

- Med disse kuttene er det ikke rom for å for å gjøre det samme som vi gjør i dag.

Kilde: aftenposten.no

Til kategori siden

Loading...