Ordføreropprør mot sentralisering av politiet

21. november 2013 12:49

87 0

Ordføreropprør mot sentralisering av politiet

Ordførerne protesterer mot forslagene i politianalysen som vil føre til at antallet tjenestesteder reduseres fra 354 til 210.

– Vi tar sterk avstand fra politianalysens sentralisering av politi- og lensmannskontor. Hvor mange politidistrikter vi ender opp med, er mer underordnet. Jeg har ikke noe imot at det blir færre politidistrikter. Men jeg har veldig mye imot at man kutter i nærpolitiet, sier ordfører Kjetil Hestad (Ap) i Tysnes kommune i Hordaland til NTB.

Han er en av tre initiativtakere til oppropet som mer enn en firedel av landets ordførere har skrevet under.

– Dette er et sterkt signal om uroen som nå hersker i Distrikts-Norge der stadig flere opplever at responstiden fra politiet allerede er for dårlig. Vi er ansvarlige for kriseberedskapen i kommunene. Da kan vi ikke ha et politi som kommer med blålys når noe skjer. Vi trenger et nærpoliti som kjenner kommunen, sier Hestad.

Mandag møter ordfører-aksjonen justisminister Anders Anundsen (Frp) og oppropet blir overlevert både til ham og til Stortinget.

– Vi håper at statsråden tar inn over seg at vi er 125 ordførere nå, og kanskje enda flere på mandag som sier at politianalysen ikke kan gjennomføres uten at det får voldsomme konsekvenser i Distrikts-Norge, sier ordføreren.

Justisministeren understreker overfor NRK at politianalysen er under behandling, og at det er for tidlig å si om tjenestestedene blir nedlagt. Anundsen sier han setter pris på engasjementet fra ordførerne.

– Men formålet med politianalysen er å skape mer politikraft, og det tror jeg ordførerne er enige i, sier Anundsen.

Tysnes-ordføreren er klar på at Anundsen må skape mer politikraft ved å følge en annen utredning enn politianalysen – nemlig bemanningsstandarden «Politiet mot 2020» der malen er å ha to polititjenestemenn per 1.000 innbygger.

– Til tross for forsikringer om at nærpolitiet skulle være bunnplanken, får vi en politianalyse som er et administrativt forslag. Da steiler Distrikts-Norge fordi vi ser at det er en storstilt nedbygging av politi- og lensmannskontor. Vi er ikke interessert i et politi på hjul som skal komme som tilfeldige gjester, sier ordføreren.

Han understreker at kommunene er interessert i å være konstruktive og finne gode modeller. Da må man ikke starte med å ta vekk politi fra tjenestestedene.

– Vi ønsker selvsagt mer politi i gatene. Men det må ikke gå på bekostning av lensmannskontor og politikontor ute i distriktene. Det er ikke forskjell på innbyggerne i distriktene og i byene. Begge har like mye krav på trygghet, sier Hestad.

Kilde: abcnyheter.no

Til kategori siden

Loading...