Ordrebøkene tømmes

26. november 2013 05:20

30 0

Ordrebøkene tømmes

Ordrebøkene tømmes etter at norske offshoreverft har tapt priskampen mot koreanske verft, og flere begynner å merke presset, skriver Dagens Næringsliv.

Sist vinter gikk åtte store offshorekontrakter på tilsammen minst 25 milliarder kroner til Korea.

En arbeidsgruppe under KonKraft har utredet nye tiltak i etterkant av nederlagene. KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen (LO).

- Global konkurranse

– Lykkes man ikke, truer permitteringer eller i verste fall nedleggelser, sier arbeidsgruppeleder Liv Monica Stubholt, eks Kværner, nå partner i Hjort.

Nå må de norske verftene ruste seg for kampen om gigantutbyggingen på Johan Sverdrup, som er er det største oljefunnet på norsk sokkel på flere tiår.

– Det er en global konkurranse også på norsk sokkel der Johan Sverdrup er den første store utbyggingen, sier Stubholt til Dagens Næringsliv.

- Syretesten blir den forestående utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, sier forbundssekretær Jørn Eggum i Fellesforbundet, som har deltatt i utredningen.

- Pinlig

Styrken til norske offshoreverft er kompetanse på mange fagområder. En rapport fra Rystad Energy i vår slo fast at norske verft leverer med færre forsinkelser og mindre overskridelser enn utenlandske verft har gjort.

Stubholt sier at bevaring av verftsarbeidsplasser, verftene som «lærlingfabrikker» og verftene som arena for utvikling an nye løsninger/design er viktig.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...