Orkla vil ha norske jordbruksvarer

23. november 2013 10:20

30 0

Konsernsjef i Orkla, Åge Korsvold, sier selskapet i stor grad er avhengig av jordbruk i Norge for å kunne ha produksjon her.

– Norsk jordbruk er basis for vår eksistens i Norge, sier konsernsjef i Orkla, Åge Korsvold.

Han peker på at merkevarevirksomheten til Orkla i Norge er resultatet av oppkjøp av bedrifter som historisk har foredlet norske råvarer.

– Det er råvareplattformen vi har bygd foredlingsindustrien vår på. Om vi endrer på dette har vi fundamentalt endret forretningsmodellen vår, og tatt vekk grunnlaget for å være norsk. En tilpassing som fører til at vårt forretningssystem blir annerledes, er en utvikling vi ikke ønsker, sier Korsvold til Nationen.

Han sier Orkla har valgt en strategi hvor forretningsmodellen gjør at selskapet er mer dedikert til det lokale.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, sier han setter pris på uttalelsene fra Korsvold.

– Det viser at Orkla har gått inn i forutsetningene. Matindustrien sier det ikke vil være foredling av norske jordbruksprodukt i Norge om det ikke er landbruk. Derfor blir jeg også provosert over at regjeringen kobler disse to fra hverandre, særlig når næringsmiddelindustrien er den verdikjeden som er tilbake av landbasert industri i Norge, sier Bjørke.

– Vi er avhengige av å ha noen som foredler produktene våre, og de er avhengige av å ha noen som produserer råvarene. Det er en gjensidig avhengighet mellom jordbruket og Orkla, sier Bjørke.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...