Oslo Vei-boet krever 500 mill. fra Oslo kommune

21. november 2013 09:19

56 0

Oslo Vei-boet krever 500 mill. fra Oslo kommune

«Konkursboet i Oslo Vei leverte mandag 18. september 2013 stevning til Oslo tingrett hvor konkursboet krever erstatning for tap i størrelsesorden kr 500 millioner fra Oslo kommune», skriver bostyrer Tom Hugo Ottesen i en pressemelding torsdag.

Som bakgrunn for kravet på 500 millioner kroner i tapserstatning, oppgir bostyrer at «Oslo kommune blandet roller og aktivt bidro til konkursen i Oslo Vei AS».

- Den politiske ledelsen i Oslo kommune tvang frem en konkurs i Oslo Vei AS og lot virksomhetens nærmere 300 ansatte, lokale underleverandører, banker og andre kreditorer ta regningen. Dette er en svært beklagelig situasjon, men vi ser ingen annen utvei for å beskytte kreditorene enn å kreve erstatning fra Oslo kommune, sier Ottesen.

Bostyret påpeker at Oslo kommunes mange roller som både eier, reguleringsmyndighet og kontraktspart ikke har blitt utøvd på lovlig måte.

Oslo kommune har ifølge bostyret blandet sine roller på utilbørlig vis for å ivareta politiske interesser, og dette har medført betydelige tap for ansatte som mistet jobben og leverandører som ikke fikk betalt.

Konkursboet opplyser at kravet om erstatning er basert på at Oslo kommune stanset Oslo Vei AS' uttak av steinmasser ved Huken pukk- og asfaltverket i november 2010, og senere instruks i september 2012 om å avvikle virksomheten på Huken.

Kilde: e24.no

Til kategori siden

Loading...