Overraskende utvikling i ledigheten

27. november 2013 11:51

22 0

Arbeidsledigheten var lavere enn ventet i september, ifølge ny undersøkelse.

Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var arbeidsledighetsraten på 3,4 prosent i september. I august var ledighetsraten på 3,5 prosent.

På forhånd var det ventet en oppgang i ledigheten i september. Analytikerne ventet i gjennomsnitt at ledigheten ville øke til 3,6 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Finans.

Seniorøkonom Katrine Godding Boye i Nordea Markets mener utviklingen er helt på linje med det både Norges Bank og hennes eget meglerhus har sett for seg.

- Jevnt over er dette hverken spesielt sterke eller spesielt svake tall , og viser omtrent uendret arbeidsledighet, sier Boye til DN.no.

Ledighetstallene ga bare små utslag i valutamarkedet da de ble presentert klokken 10 onsdag formiddag. Kronen styrket seg bare marginalt og handles i skrivende stund til 8,27 kroner.

Venter svakere utvikling

De siste ukene har blant annet svakere undersøkelser fra næringslivet, nedgang i boligprisene, svakere utvikling i brutto nasjonalprodukt og et varslet fall i oljeinvesteringene ført til mange spådommer om at det er utsikter til betydelig svakere utvikling i norsk økonomi.

- Også vi forventer svakere utvikling fremover, men det er for tidlig å se det nå. Særlig i tallene for arbeidsmarkedet, sier hun.

Og Boye understreker at arbeidsledigheten uansett vil bevege seg svært forsiktig oppover.

- Vi skal bevege oss oppover mot fire prosent gjennom det neste året. Det skal gå veldig forsiktig, sier Boye.

Venter på fredagens tall

Også seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener utviklingen i arbeidsmarkedet kan karakteriseres som stabil.

- Endringene er små, og hovedbildet er at ledigheten har holdt seg ganske stabil, etter et løft ved utgangen av 2012, skriver Haugland i en oppdatering fra DNB Markets onsdag.

Både Boye og Haugland venter at fredagens tall for registrert ledighet fra Nav vil vise et litt annerledes bilde enn aku-tallene.

- Ledigheten holder seg stabil, takket være en fortsatt solid økning i sysselsettingen. Dette rimer ikke helt med bildet vi har fått fra andre indikatorer fra norsk økonomi, som peker i retning av en tydelig vekstavmatning. Ledighetstallene fra Nav er mer i tråd med disse, og viser at ledigheten gjennomsnittlig har økt med vel 600 personer per måned det siste året. Vi tror Norges Bank legger mer vekt på Nav-tallene, skriver Haugland i oppdateringen fra DNB Markets.

Oppgang fra forrige tremånedsrperiode

Undersøkelsen blir gjort blant tre ulike respondentgrupper over tre måneder og undersøkelsen baseres derfor på tremånedrssnitt.

Undersøkelsen viser at det var 93.000 ledige i september, som er snittet fra august til oktober.

Arbeidsleidgheten økte dermed med 0,1 prosentpoeng fra juni, som er gjennomsnittet av mai til juli, sammenlignet med september, som er gjennomsnittet fra august til oktober. Denne økningen er innenfor feilmarginen.

Antall arbeidsledige økte med 4000 fra juni til september. Tallet på registrerte arbedsløse og på ordinære tiltak hos Nav økte til sammenligning med 2000 personer i samme periode.

Ifølge de sesongjusterte tallene fra AKU-undersøkelsen var det en økning i antall sysselsatte på 11.000 personer fra juni til september. Også dette er innenfor feilmarginen.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...