Pessimistiske nordmenn sparer heller enn å bruke

26. november 2013 05:21

35 0

Pessimistiske nordmenn sparer heller enn å bruke

bekostning av reising, oppussing og kjøp av brune- og hvitevarer.

Utslagene i Forventningsbarometeret for fjerde kvartal i år er ikke veldig store, men utviklingen er en tydelig indikator på at folk forbereder seg på dårligere tider ved å legge inn en økonomisk buffer, ifølge administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

– Lavere forventninger ledsages av en rekordhøy sparevilje. Forbrukerne tilpasser seg de økonomiske forventningene. De er i en sterk økonomisk situasjon og bruker denne muligheten til å forsterke sine økonomiske buffere i påvente av dårligere tider, sier Kreutzer til NTB.

Det er først og fremst troen på landets økonomi som er på sviktende grunn. Forbrukernes tro på egen økonomi er fortsatt høy, ifølge undersøkelsen som er tatt opp av TNS Gallup.

– Det er en tydelig oppbremsing i økonomien, og sånn sett er dette et uttrykk for en underliggende realitet, svarer Kreutzer på spørsmål om frykten for dårlige tider kan være overdrevet.

Han påpeker at nordmenn fortsatt er relativt optimistiske, ikke minst sammenlignet med siste halvdel av 2008 og første halvdel av 2009 da virkningene av finanskrisen for alvor kom for dagen. Avstanden mellom forventningene i Norge og EU er stor, men stadig minkende, ifølge Kreutzer.

Kreutzer peker på at arbeidsledigheten har økt fire måneder på rad, mens boligprisene har gått motsatt vei de siste to månedene. Dette er to hovedårsaker til at de økonomiske forventningene svikter.

– Men det er viktig å påpeke at endringene i både ledighetstall og boligpriser har vært relativt små, og at folk flest føler jobbtrygghet og har god kontroll på sine boliglån, sier han.

Bildet som framkommer i forventningsundersøkelsen synes å samsvare godt med det som har framkommet i andre undersøkelser om den økonomiske situasjonen.

Nylig avlyste handelsbransjens organisasjon Virke forbruksfesten i desember, industrien ser mørke skyer i horisonten selv om den svake kronen gir et pusterom akkurat nå og i boligbransjen snakker meglerne om til dels drastiske fall i prisene.

– Inntrykket av at vi står foran en periode med svakere utvikling i norsk økonomi forsterkes også av forskjellige konjunkturprognoser. For eksempel pekte NHOs barometer i høst tydelig i negativ retning, sier Kreutzer.

Kreutzer påpeker selv det dystre bildet som ble tegnet i konjunkturbarometeret til NHO i høst.

Da finanskomiteen i Stortinget startet sin behandling av forslaget til statsbudsjett for neste år for en snau måned siden, var det også her ventet at innspillene utenfra ville målbære en svakere framtidstro enn hva det rødgrønne budsjettforslaget la til grunn.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...