Posten-metoden: Gir ledere bonus for hver nestenulykke

26. november 2013 17:36

34 0

Posten-metoden: Gir ledere bonus for hver nestenulykke

Antall registrerte nestenulykker i Posten har økt fra 1000 til over 30.000 på fem år. Det er knalltall, mener Posten-sjefen.

- Se der, ja! Her har vi allerede dagens første nestenulykke, sier rampekoordinator Knut Iversen, hopper ned fra trucken og fisker frem en blokk fra baklommen.

For det utrente øyet er det ikke lett å skjønne hva Iversen har oppdaget. Han peker bare med kulepennen mot en pall med post, og begynner å skrive på blokken.

Hva er så problemet med akkurat denne ene pallen? Postens terminal på Lørenskog er full av slike. Her kommer alle brev og pakker som sendes på Østlandet, og hver eneste dag lasses det inn og ut 15.000 paller.

- Den står for nær den stolpen, og kan sperre tilgangen på brannslangen som henger der, forklarer Iversen.

Belønning for nestenulykker Som andre ledere i Posten har han siden 2008 blitt målt på hvor mange nestenulykker han klarer å rapportere.

Konsernsjefen i Posten, Dag Mejdell, kom noen år tidligere fra sprengstoffselskapet Dyno. Der var sikkerhet på arbeidsplassen naturlig nok en selvfølge. I Posten så han en ganske annen kultur.

- Da gikk jeg aktivt ut og ba om at alle nestenulykker skulle registreres og rapporteres helt opp til øverste nivå. Noen ledere på et visst nivå fikk også bonus for antall registrerte nestenulykker, forteller Mejdell til DN.no.

Resultatet: Antallet registrerte nestenulykker gikk første året opp fra 1000 til over 17.000 og videre opp til over 31.000, der det nå har stabilisert seg.

- Det var mange som ikke skjønte poenget. Noen argumenterte med at det "strider mot min tenkning å fortelle sjefen om alt som kunne gått galt". "Dette har vi god kontroll på", sa de. Men når vi nå rapporterer 30.000 nestenulykker, viser det at det er mye hver dag som har potensialet til å bli en arbeidsulykke, sier Mejdell.

Det egentlige målet hans er naturligvis ikke å dokumentere alle ulykkene som kunne ha skjedd, men ikke skjedde.

Minst 60 prosent reduksjon i faktiske ulykker Og det virker, viser Postens egne tall.

I 2008 ble det registrert 447 skader som førte til fravær i Posten. I 2012 var tallet redusert til 167.

- Heldigvis. Nestenulykkene var jo der før også, selv om de ikke ble rapportert. Nå ser vi at antall arbeidsskader i Posten har gått ned 60-70 prosent. Jeg er ikke i tvil om at utviklingen har sammenheng med fokuset på nestenulykker. Bak enhver ulykke er det et visst antall nestenulykker, som i ytterste konsekvens kan bli et dødsfall, påpeker han.

Klemstring, påkjørsel og fall

Eksemplene på nestenulykker er mange, og flere kan fremstå som bagateller.

- En nestenulykke kan for eksempel være en strips på gulvet, sier avdelingsleder Sissel Nordgaard, med henvisning til plastikkremsene man binder rundt avisbunker og lignende.

En slik strips er, hvis den ligger på gulvet uten at noen har klippet den i to, en potensielt livsfarlig felle. Tråkker man på den ene siden, løfter den andre seg opp og blir bokstavelig talt en snubletråd.

- Forutsetningen er at de ser endringer når de rapporterer. Hvis ikke mister folk gløden og motivasjonen.

I terminalen er det flere synlige eksempler på tiltak, som har kommet på plass etter innspill fra de ansatte.

Sikkerhetstiltak: Den røde fenderen er skrudd fast i gulvet, etter at ansatte påpekte at truckene skjøv pallene inn mot trappen til høyre. Tiltaket forhindrer en potensiell klemskade.

Bak en av de mange høye stablene av kassetter med post er en rød bjelke skrudd fast i gulvet, en såkalt fender.

- Den kom etter at en ansatt påpekte at trucker ofte skjøv kassene fra andre siden mot trappen her, sier Hagen.

Med fenderen stopper kasssene en liten meter unna trappen, og hindrer dermed effektivt en potensiell klemskade. Et annet tiltak er fastmonterte stillaser i stedet for flyttbare gardintrapper som kan velte.

5 om dagen I hele hallen er det tydelig merking av såkalte truckgater. Her er de ansatte instruert i å gå minst mulig, og i så fall alltid på høyre side. Og nå vet alle som jobber her at gående har vikeplikt for trucken. I taket er det hengt opp halvkuler med speil, som gjør at man kan kikke rundt et hjørne og se om det kommer en truck susende før man stiger ut i truckgaten.

Et annet tiltak som har hatt stor effekt er at Postens mange postbud nå er pålagt å gå med brodder om vinteren.

Likevel skjer det altså hendelser hele tiden - noe lederne nærmest kappes om å dokumentere.

Produksjonsleder Erik Hagen har satt seg et mål om et visst antall rapporterte hendelser.

- Noen sider det nesten ikke er nestenulykker der de jobber. Det er ikke sant. Det skjer stadig noe. På teamet mitt er det 31 ansatte og vi fyller ut mest i hele Posten, fra 3-5 rapporter om dagen.

Når en ansatt eller leder har fylt ut en lapp med en nestenulykke, registreres hendelsen i Postens datasystem. Men opplysningene blir ikke bare liggende på en server eller brukt til å beregne bonus for en leder. Det har Dag Mejdell sørget for.

Alle ledermøter begynner med HMS Så snart han inntok sjefsstolen i Posten ga han klar beskjed: Samtlige ledermøter i Posten skal ha helse- miljø og sikkerhet (HMS) som første punkt på agendaen. Hver gang.

- Når man skal gjennomføre en stor holdningsendring, som ikke har vært gjort før, er det en kulturell reise. Da må det høyt nok opp på agendaen, sier konsernsjefen.

Mejdell anslår at det første kvarteret på hvert ledermøte går med til HMS. I et ledermøte på en terminal kan man typisk gå gjennom innrapporterte nestenulykker som gjentar seg ofte, og deretter diskuteres det mulige tiltak.

- Sikkerhet skal være like naturlig for lederne i Posten som å følge med på de økonomiske resultatene. Som leder har jeg et stort ansvar for at de som kommer på jobb hver dag, skal komme like uskadd hjem igjen. Det å ta ansvar for de ansattes ve og vel er et grunnleggende menneskesyn, synes jeg.

- Nullfilosofi. Ingen skal bli skadet av å være på jobb i Posten. Det er nesten et umulig mål, men det må være ledestjernen, sier Mejdell.

Når DN blir fulgt ut av terminalen, stopper plutselig produksjonsleder Erik Hagen og bøyer seg ned. Et papirark som ligger på bakken, plukkes opp og stappes i lommen.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...