Resultatfall for Western Bulk

22. november 2013 15:46

69 0

Resultatfall for Western Bulk

- Gitt dagens markedssituasjon med lav volatilitet er vi glade for at vi klarer å opprettholde en rimelig margin, sier administrerende direktør Jens Ismar i Western Bulk i en kommentar.

Det Christian Sveaas-eide rederiet som gikk på børs for noen uker siden, leverte fredag morgen resultatene for tredje kvartal. Både topplinjen og bunnlinjen har skrumpet inn.

Western Bulk omsatte i tredje kvartal for 303,53 millioner dollar, mot 300,31 millioner dollar for et år siden.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger endte på 7,3 millioner dollar. Det er 3,6 millioner dollar lavere enn samme kvartal i fjor.

- Dersom ratene fortsetter å øke eller holde seg rundt dagens nivå er det sannsynlig at vi vil se mer volatilitet. Dette bør få en positiv effekt på selskapets resultater fremover, fortsetter Ismar.

Det var divisjonen Western Bulk Chartering som falt mest sammenlignet kvartalet før. Bruttoomsetning justert for driftskostnader (netto TC-resultat) til sjøs endte på 16,8 millioner dollar, mot 20,4 millioner dollar tredje kvartal i fjor.

Den andre divisjonen, Western Bulk Shipholding, fikk et negativt netto TC-resultat på 0,6 millioner dollar, mot 0,9 millioner dollar tredje kvartal i fjor.

Kilde: e24.no

Til kategori siden

Loading...