Rune Bjerke: - Helt uenig med dem som mener en boble snart sprekker

21. november 2013 10:59

51 0

DNB-sjef Rune Bjerke nekter å tro på de som spår kraftig nedgang i det norske boligmarkedet.

London: - Utflatingen i boligprisene har satt i gang en diskusjon om vi nå står overfor en boligboble som snart vil sprekke, sa DNB-sjef Rune Bjerke under bankens kapitalmarkedsdag i London torsdag.

Banksjefen er overbevist om at de siste to månedene med boligprisfall kun handler om en utflating.

Bare i oktober falt boligprisene med 1,5 prosent sammenliknet med måneden før, viser boligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi på vegne av Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF). Det er det største oktoberfallet siden finanskrisehøsten 2008.

Som ventet

Da Bjerke holdt sin presentasjon på femstjernershotellet The Hilton on Park Lane, var konferanserommet fylt til randen av analytikere og presse fra både inn og utlandet. Etter all sannsynlighet fulgte enda flere med på den direktesendte weboverføringen.

Storbankens årlige kapitalmarkedsdag er kjent for å by på informasjon som kan lett kan bevege markedet. Årets konferanse retter søkelyset mot hvordan banken tilpasser seg nye bankkrav fra myndighetene, og som vanlig tok Bjerke seg tid til å si noen ord om utviklingen i norsk økonomi.

- På fjorårets kapitalmarkedsdag snakket vi om en forventet stabilisering i boligprisene. Vi sa den gang at den svært sterke prisveksten vi hadde hatt de siste ni årene, ikke var bærekraftig, sa Bjerke.

Fundamentale faktorer

Bjerke understrekte videre at det er helt fundamentale faktorer som nå er årsaken til at prisene nå faller. Med det avviser han at prisforventninger alene har bygd opp en boligboble i det norske markedet.

- Norge er ikke i den samme posisjonen som mange andre europeiske land. Befolkningsveksten fortsetter, og vi har en veldig sterk inntektsvekst på nesten fire prosent i året. Selv om vi venter at denne veksten vil bli noe avdempet, vil den fremdeles være positiv i de neste årene, sa Bjerke.

- Det kan være at prisene holder seg flatt, og du kan aldri utelukke en brattere nedgang. De fundamentale faktorene peker imidlertid ikke mot en slik utvikling, understreket han.

Ser lav arbeidsledighet

Bjerke understreket samtidig at det som «virkelig» betyr noe for boligprisene, er arbeidsledigheten.

- Vi har ekstremt lav arbeidsledighet i Norge. Vi tror også dette vil være tilfellet i tiden fremover. Selv om arbeidsledigheten vil øke noe, er det ingenting sammenlignet med landene rundt oss, sa han.

- Alle faktorene på etterspørselssiden tilsier en videre sterk og stabil utvikling i boligmarkedet. Vi tror ikke på en bratt nedgang i hverken boligprisene eller boliginvesteringene, sa DNB-sjefen.

- I dag ser vi at nye felt oppdages, vi får ny teknologi og nye investeringer gjøres. De siste tre årene har vært de mest lovende i løpet av to tiår for sektoren, sa Bjerke.

- Alt i alt vil både husmarkedet og oljesektoren bidra like mye til norsk økonomi de neste årene som vi har sett de siste to til tre årene, sa han.

Dersom Norge likevel skulle bli rammet ved et sjokk utenfra, mener Bjerke det er viktig å huske hvilke virkemidler norske myndigheter har for å møte slike utfordringer.

- Norske myndighetene har helt andre muligheter til å innføre en aggresiv budsjettpolitikkk enn våre naboland. I dag bruker de mindre enn de har mulighet til, så fleksibiliteten er stor, sier DNB-sjefen.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...