Selvaag solgte mindre - men flere spader gikk i jorden

28. november 2013 06:29

28 0

Selvaag solgte mindre - men flere spader gikk i jorden

Kvartalstallene til Selvaag Bolig tyder på et noe magert tredje kvartal både når det gjelder omsetning og resultat. Likevel ligger selskapet godt over fjoråret hvis man ser på årets ni første måneder i ett.

I tredje kvartal falt omsetningen fra 873,6 til 676,7 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet før skatt falt fra 186 til 79,4 millioner.

Gjennom de ni første månedene steg omsetningen fra 1,56 til 1,82 milliarder kroner sammenlignet med i fjor, mens resultatet før skatt steg fra 228,2 til 243,6 millioner.

- Det gode resultatet kan i all hovedsak kan tilskrives salgs- og produksjonsvekst i 2012 og første halvår 2013. Tilfredsstillende salg i tredje kvartal har videre bidratt til at det nå igangsettes mange prosjekter. Selskapet har også stor verdiskaping gjennom boliger som er i produksjon, skriver administrerende direktør Baard Schumann i en kommentar til tallene.

Slik beskriver Selvaag nedgangen fra 303 til 236 solgte boligenheter i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. I årets ni første måneder solgte boligselskapet 679 boliger, en nedgang fra 790 i samme periode i fjor.

Igangsettingen av nye boliger har derimot steget kraftig. Selskapet forklarer dette med «et godt salg i 2012 og første halvår 2013».

Spaden gikk i jorden på 335 boligenheter i tredje kvartal, mot bare 156 i fjor. I årets ni første måneder ble det igangsatt 787 Selvaag-boliger mot 462 i fjor.

Selvaag overoppfylte sine egne spådommer over hvor mange boliger de kom til å overlevere til kundene i tredje kvartal. De spådde i sin første kvartalsrapport i år at overleveringen ville ende på 100 enheter i tredje kvartal. Fasit viste 187.

Igangsettingen bidrar også til Selvaags anslag på hvor mange boliger de kommer til å overlevere til kunder fremover. I fjerde kvartal venter de å overlevere 106 boliger, mens de anslår at dette vil stige til henholdsvis 290 og 306 enheter i tredje og fjerde kvartal neste år.

I kvartalsrapporten til Selvaag skriver selskapet at deres langsiktige mål om å overlevere 1.500 boliger per år fortsatt står fast.

Likevel utsetter de målet og skriver at de ikke vil nå det før i 2015 på grunn av dagens markedssituasjon.

Selv om boligmarkedet nå viser tegn til at prisene faller mener Selvaag de kan dra nytte av dette i konkurransen med andre aktører.

- Høye boligpriser og strengere utlånspolitikk hos bankene fører til at boligkjøpere, spesielt i de yngre kjøpergruppene, orienterer seg mot prisgunstige boliger i randsonene til Stor-Oslo, Stavanger og Bergen (...) Konsernet har en industriell tilnærming til boligbygging som kan gi konkurransefortrinn i et mer prissensitivt marked.

Kilde: e24.no

Til kategori siden

Loading...