Han skremmer verdens børser

21. november 2013 08:08

59 0

Økonomer tror Fed kan starte nedtrappingen allerede i desember.

Referatet viser at Fed ønsker å å trappe ned sine massive støttekjøp av stats- og boliglånsobligasjoner «de kommende månedene». Den amerikanske sentralbanken kjøper hver måned slike verdipapirer for 85 milliarder. Hensikten er å pøse ut likviditet i økonomien og samtidig bidra til at rentene som bedrifter og husholdninger er stilt overfor holdes lave.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets peker i sin morgenrapport torsdag på at den pengepolitiske komiteen i Fed (FOMC), som bestemmer rentepolitikken i USA, prater ned det lenge kommuniserte målet om å heve renten når ledigheten når 6,5 prosent.

«På rentemøtet ble det også drøftet å senke renten bankene får på overskuddslikviditeten samtidig med at kjøpene av obligasjoner reduseres», skriver Juel.

«Summert opp sitter vi med inntrykk av at FOMC gjerne vil begynne å trappe ned obligasjonskjøpene snart, men samtidig kan komme med andre vedtak/uttalelser som har som mål å overbevise markedet om at en renteøkning ligger langt frem i tid, og at renteoppgangen blir gradvis når den kommer», skriver sjeføkonomen.

«Med fortsatt gode nøkkeltall fremover kan et slikt vedtak komme allerede i desember, men vi holder foreløpig en knapp på januar», skriver Juel.

Viktig driver Feds støttepakke for den amerikanske økonomien har lenge vært den viktigste driveren i markedene. Siden før sommeren har markedet reagert med skrekk på signaler om når den lenge kommuniserte nedtrappingen skal komme.

Den amerikanske sentralbanken kjøper hver måned verdipapirer for 85 milliarder. Hensikten er å pøse ut likviditet i økonomien og samtidig bidra til at rentene som bedrifter og husholdninger er stilt overfor holdes lave.

Tidligere er det spekulert i om Fed vil starte nedtrappingen med et første kutt på 20 milliarder dollar, men det hersker fortsatt usikkerhet rundt hvor hardt Fed vil gå til verks.

Oktobermøte før gode USA-tall

Seniorøkonom Marius Hov i Handelsbanken Capital Markets peker imidlertid på at rentemøtet i oktober ble holdt før positive USA-tall, og at det virker som at Den pengepolitiske komiteen er klar til å starte nedtrappingen dersom bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter.

«Dette trenger ikke nødvendigvis bety en nedtrapping på møtet i desember, det kan også bety januar eller mars neste år. Men vi merker oss at rentemøtet ble avholdt før vi fikk den svært positive arbeidsmarkedsrapporten for oktober», skriver Hov i morgenrapporten.

Hov peker videre på at FOMC nå vurderer hvordan og når de kan foreta en nedtrapping uten at det gir utslag i høyere renter, noe som kan dempe veksten i økonomien. Han mener referatet viser at sentralbanken har hatt omfattende diskusjoner om hvordan tydeliggjøre at rentene skal holdes lave.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...