– Smålig politisk markering

24. november 2013 20:42

26 0

– Smålig politisk markering

Arbeiderbevegelsens Arkiv mister to av sju statlige budsjettmillioner, og må innskrenke åpningstidene.

– Det er smålig av Høyre og en merkelig markeringssak. Det er nesten så det virker som at regjeringen vil sensurere historien til venstresiden i norsk politikk, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mens Arbeiderbevegelsens Arkiv (Arbark) tar seg av all arkivering for venstresiden, ivaretas materialet for de andre partiene av Riksarkivet.

– For disse partiene dekker staten 100 prosent av utgiftene, mens Arbark får dekket om lag 40 prosent av sine utgifter av det offentlige. Resten finansieres av private aktører og egne inntekter, sier Rigmor Aasrud.

– I sin nye kulturpolitikk fremhever den blåblå regjeringen at de skal samhandle mer med private aktører i kulturlivet og utfordrer dem til å ta stadig mer av finansieringen. Er det slik den nye regjeringen vil behandle private som tar et ansvar for viktige kulturinstitusjoner eller er det bare et uttrykk for politisk smålighet, spør Rigmor Aasrud.

Mens staten har stått for 40 prosent av kostnadene, har LO og andre organisasjoner stått for resten av arkivets budsjett.

– Det betyr at LO og private aktører egentlig sponser det som andre får dekket av staten, legger hun til.

Høyres kulturpolitiske talsperson, Svein Harberg avviser at det ligger politiske motiver bak inndragningen av to millioner kroner.

Han mener derimot at den rødgrønne regjeringen har gitt for mye offentlig støtte til Arbeiderbevegelsens Arkiv.

– Økningen har vært større enn prisjustering og kostnadsvekstskulle tilsi. Vi har forsøkt å finne ut hvorfor det har skjedd, men ikke fått noe svar. Derfor justerer vi bevilgningen ned slik at den blir slik vi mener den skulle vært ut fra pris- og kostnadsutviklingen, sier Svein Harberg.

– Det er ingen politisk handling men uttrykk for et regnestykke, presiserer han.

Samtidig som bevilgningen til Arkad har økt, har også Misjonsarkivet hatt en tilsvarende økning uten at det får noen konsekvenser i neste års budsjett.

Samtidig har Arkivverkets bevilgning økt fra 173,8 mill til 315,7 mill kroner i samme periode.

Arkivets fremste oppgave er å ta vare på og formidle kulturarvmateriale av nasjonal betydning for LO og partiene på venstresiden, mens det offentlige Arkivverket arkiverer for NHO og partiene på høyresiden og i sentrum.

Samlingen består blant annet av om lag 7000 hyllemeter med dokumenter, fotografier, plakater, faner og er flittig brukt. Adgang og bruk av materialet er gratis og åpent for alle, og materialet blir i økende grad digitalisert og dermed også digitalt tilgjengelig.

– Men med nedgangen i offentlig støtte vil arkivet nødvendigvis bli mye mindre tilgjengelig, sier Rigmor Aasrud. (ANB)

Kilde: ranablad.no

Til kategori siden

Loading...