Songa-styremedlem selger 6,1 millioner aksjer

25. november 2013 21:13

34 0

Songa Offshore i fritt fall på Oslo Børs.

Spencer Energy, som kontrolleres av styremedlem Arne Blystad i Songa Offshore, selger deler av sin aksjepost i riggselskapet Songa Offshore.

Mandag selger Blystad 6,1 millioner aksjer til en kurs på 3,02 kroner per aksje, skriver TDN Finans.

Etter salget kontrollerer Spencer Energy og selskaper kontrollert av Blystad 26,27 millioner aksjer i riggselskapet, tilsvarende 12,95 prosent av utestående aksjer.

Både Statoil, långiverne og aksjonærene er blitt bedt om å delta i et finansielt spleiselag for å sikre selskapet et trygt økonomisk fundament for å ferdigstille byggingen av fire halvt nedsenkbare borerigger som er sikret lange kontrakter med Statoil.

På Oslo Børs har Songa-aksjen mandag vært i fritt fall. Aksjen er ned over 39 prosent til 3,02 kroner per aksje.

Krevende prosess

Administrerende direktør Bjørnar Iversen betegner pakken som en totalfinansiering for riggselskapet, som i dag sliter med en svak balanse og som risikerer å havne i brudd med bestemmelser i låneavtalen med obligasjonseierne ved årsskiftet.

- Dette er en krevende prosess, men alle aksjonærene skal kunne delta på like vilkår og bli med på den videre utviklingen i selskapet, sier Iversen.

Løsningen inkluderer økte rater fra Statoil for de fire nye boreriggene, forlenget løpetid og redusert rente på obligasjonslånet, ett års forlengelse og reduserte avdrag på banklånet og tilførsel av inntil 275 millioner dollar (1670 millioner kroner) i ny egenkapital.

I tillegg legges det ut et konvertibelt obligasjonslån på 150 millioner dollar.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...