Spar penger med nye regler

26. november 2013 09:51

50 0

Spar penger med nye regler

Bruksfradraget øker massivt for biler som er mellom 15 og 30 år gamle.

[TB] I et høringsnotat fra Toll- og avgiftsdirektoratet foreslås det å øke terskelen for bruksfradrag fra 80 til 98 prosent. Forslaget antas å bli vedtatt av Finansdepartementet.

«Dagens regelverk tilsier at bruksfradraget i avgiftsberegningen blir gradvis høyere frem til bilen er 15 år gammel, men at prosentandelen er den samme uansett om bilen er 16 eller 29 år: 80 prosent», skriver Hegnar.no Dermed blir biler mellom 15 og 30 år uforholdsmessig dyre å bruktimportere.

Begrunnelsen for at reglene foreslås endret er ganske enkelt at man erkjenner at biler synker i verdi også mellom fylte 15 år og det året de kan registreres som veteranbiler – altså når de er 30 år gamle.

Endringen består i at bruksfradraget fortsetter å øke utover de nevnte 15 år. Utslaget av de nye reglene – om de blir vedtatt – er at en 15 år gammel bil vil få 88 prosent bruksfradrag mot dagens 80. Og er bilen 28 år gammel vil bruksfradraget bli 95 prosent – nok en gang mot dagens 80.

Detaljene er mindre viktige enn resultatet, og resultatet er at den blir billigere for deg å importere.

For en bil fra 1991, som i dag kommer på rundt 330.000 kroner, kan avgiften bli redusert med rundt 90.000 kroner, skriver avisen.

Reglene favoriserer eldre motorsterke biler – det man gjerne kaller entusiastbiler – ettersom det er disse som i utgangspunktet har høyest engangsavgift.

Hos Phoenix US Cars as i Tønsberg har de stort sett holdt seg til de eldre amerikanske bilene. Med endringen i bruksfradraget åpner det seg nye muligheter.

Han står og pusser på et dollarglis fra Texas. Bilen er anno 1992 og de venter med å registrere den til over nyttår.

– Det utgjør tusenvis av kroner i forskjell. Mange, mange tusen sier Svingen.

Biler som er opp til halvannet år gamle får ingen fradragsendring fra dagens regler, men biler som er mellom halvannet og fire år gamle blir dyrere å importere.

Bruksfradraget på en halvannet år gammel bil er i dag 23 prosent, det faller til 22. Og for en fire år gammel bil er det i dag 42 prosent, det faller til 40.

For biler som er eldre en fire år peker pila i riktig retning igjen, og bruksfradraget øker. (ANB)

Kilde: nordlys.no

Til kategori siden

Loading...