Subsidier av fossil energi for 3.300 mrd.: - Dette er vår største felles fiende

25. november 2013 09:41

48 0

Subsidier av fossil energi for 3.300 mrd.: - Dette er vår største felles fiende

Rett etter at toppolitikere fra hele verden satte seg på flyet hjem fra klimatoppmøtet i Warsawa i Polen, startet Statoils høstkonferanse på Det norske teateret i Oslo mandag.

En av gjestene er Faith Birol, sjeføkonom i Det internasjonale energibyrået (IEA), som nylig offentliggjorde sin rapport om utviklingen i verdens energimarked frem mot 2035.

Han mener at de massive subsidiene som mange land bruker til å presse ned prisene på fossile energikilder er feil vei å gå.

- For meg er dette vår største felles fiende mot en bærekraftig utvikling, sier sjeføkonomen.

I 2012 steg fossilsubsidiene til 544 milliarder dollar, eller 3.300 milliarder norske kroner, ifølge byrået.

I tillegg til sjeføkonomen i IEA deltar blant annet Norges relativt ferske olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og verten Statoil-sjef Helge Lund.

I salen sitter noen av landets fremste økonomer, analytikere, industritopper og norske samfunnsaktører.

IEA-økonomen peker på at vi siden 2012 har sett «en betydelig økning» i CO2-utslippene, selv om den er noe lavere enn før.

- Jeg ser ingen åpenbare grunner til å tro at energisektoren vil minske utslippene fremover utover den effektiviseringen vi ser i dag.

Det er særlig i Midtøsten og Afrika at fossilsubsidiene er størst. De finnes også i Asia og Latin-Amerika.

I FELTET: Olje- og energiminister Tord Lien møter mandag oljetopper fra flere land under Statoils høstkonferanse i Oslo. Her fra et besøk på Ekofisk nylig.

- Prisene presses kunstig ned (...) Rundt en tredjedel av Midtøstens elektrisitet kommer fra oljekraftverk. Det er økonomisk kriminalitet, og det finnes så mange andre og bedre måter å gjøre det på, sa han videre.

Hvis man tror at fornybar energi vil bli dominerende på energimarkedet innen noen tiår, tar man feil, skal man tro tallene fra Det internasjonale energibyrået.

Byrået anslår at 75 prosent av verdens energiforbruk vil dekkes av fossile kilder om 20 år. I dag ligger andelen på 82 prosent, et nivå den har ligget på i 25 år.

Sjeføkonom Fatih Birol mener det er svært viktig å skille mellom de forskjellige fossile energikildene når man debatterer klimautslipp og fremtidens energipolitikk.

- En feil vi gjør er å plassere alle fossile energikilder i samme kurv. Noen er langt bedre enn andre, sier Birol, og peker på skillet mellom olje og kull på den ene siden og gass på den andre.

Olje- og energiminister Tord Lien snakker også om nødvendigheten av å redusere utslippene, men var rask på å trekke frem norsk gass som en del av løsningen og en satsing for Norge.

- Fossile energiformer dekker fortsatt 80 prosent av verdens energibehov, og bruken av kull øker, til og med i europeiske land, sier olje- og energiministeren til forsamlingen.

- Når det er overskyet og vindstille i Europa bruker man kullkraft som en kraftreserve, sier Lien.

Han mener Norge må satse smart på enkelte fossile energiformer, og understrekte at fossil energi fortsatt vil være ryggraden i verdens energimarkeder i mange tiår fremover.

- Norge har både teknologien og infrastrukturen til å eksportere gass i mange år fremover, sier Lien.

Selv om klimatoppmøte i Warsawa endte og klimabevegelsen protesterte mot manglende resultater, ser olje- og energiministeren allerede mot det neste store toppmøtet.

- Det er viktig arbeid som gjenstår før toppmøtet i Paris i 2015, sier Lien.

Lien poengterte at Norge ikke bare skal pumpe ut gass som et bidrag til energiovergangen fra kull til renere former for energi.

Like etter at Lien tok over statsrådskontoret fra den rødgrønne regjeringen som la karbonfangstprosjektet på Mongstad på is, tok han turen til USA for å prøve å finne andre tilnærminger til karbonfangst.

- En kommersiell løsning for karbonfangst- og lagring svært viktig, sa Tord Lien, og pekte på at dette er noe han vil jobbe intenst med før Paris-møtet i 2015.

- Norge ligger langt fremme å karbonfangstteknologi, og påpekte at Statoil allerede har installert teknologi på både Sleipner og Snøhvit.

Kilde: e24.no

Til kategori siden

Loading...