Telemark politidistrikt viste ikke grov uforstand

21. november 2013 09:48

50 0

Telemark politidistrikt viste ikke grov uforstand

Men spesialenheten mener at det er grunnlag for å kritikk mot politet for at det ikke allerede i den innledene delen av etterforskningen undersøkt om det forelå opptak fra overvåkningskameraer, som kunne kontrollere forklaringen fra den siktede politmannen om hans og Linn Madelen Bråthen sine bevegelser den aktuelle natten.

Spesialenheten er også forundret over at etterforskere som deltok i samtaler om mulige opptak fra overvåkningskameraer, ikke fant grunn til å følge opp og undersøke muligheter for at politimannen og den omkomne var fanget opp av ett eller flere kameraer.

- Vi er lettet over at Spesialenheten har kommet til at vi ikke har gjort en straffbar handling, sier politimester i Telemark, Rita Kilvær i en pressemelding.

Politimesteren sier også at dette har vært en krevende sak for Telemark politidistrikt.

– Jeg er tilfreds med at vi nå har fått en avklaring. Det betyr mye, både for oss som virksomhet og ikke minst for de ansatte som har vært involvert.

I midten av august ble det klart at Spesialenheten for politisaker skulle etterforske Telemark politidistrikt i forbindelse med dødsfallet til Linn Madelen Bråthen (33) i Bamble.

Knut Wold i Spesialenheten for Øst Norge sa til NRK da etterforskningen startet, at det var særlig politimannens rolle i etterforskningen etter hendelsen, og fram til han ble sikta, samt politiets bevissikring i saken, som ville være det sentrale i deres etterforskning.

Da det ble kjent at spesialenheten skulle granske Telemark politidistrikt, sa politimester Rita Kilvær at hun ønsket dette velkommen.

– Det er bra for oss som politidistrikt, for de pårørende og for familien å få en utenforstående instans til å se nærmere på om det er begått kritikkverdige handlinger i innledningen av etterforskningen. Det er noe Spesialenheten er godt rustet til å belyse.

– Med så mye kritikk som har vært rettet mot politidistriktets håndtering nå de siste to ukene, så er det avgjørende at noen utenfra ser oss i kortene, sier hun.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...