Trues med aksjoner

27. november 2013 07:27

31 0

En tofronts kamp mellom havneeierne og LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er i ferd med lamme flere havner.

Ledelsen i Oslo Havn går til angrep på NTFs særrettigheter, mens NTF går til angrep mot Risavika Terminal i Sola kommune ved Stavanger for få innpass på havnen, skriver Dagens Næringsliv.

Samtidig er havnene i Mosjøen og Tromsø tatt ut i sympatistreik fra 7. desember.

Kampen står om medlemmer i NTF skal ha fortrinnsrett på å utføre alt losse- og lastearbeid på havnene og fortsette å administrere henting av vikarer.

Nekter å undertegne

Administrerende direktør Kurt A. Ommundsen i Risavika Terminal nekter å skrive under tariffavtale med NTF om dette.

– Vi har jo allerede en tariffavtale hos oss. Å godta kravet fra NTF vil medføre at de tar arbeidet fra våre fast ansatte. Her er det organiserte fra LO-forbundet Industri Energi som utfører terminal- og havnejobbene. At det er Industri Energi-organiserte LO-medlemmer som har utført dette arbeidet i snart 20 år, nekter NTF å forholde seg til, sier Ommundsen til DN.

Selv har han mottatt mellom 40 og 50 brev i form av eposter i kampens hete.

– Vi har fått trusselbrev fra hele verden om at dersom vi ikke inngår tariffavtale med NTF vil det gå ut over oss. Til tider er det helt surrealistisk. Vi har tilbudt noen av NTFs medlemmer fast jobb som kan gi dem en årslønn på mellom 600.000 og 700.000 med overtid og gode pensjonsordninger. Men det takket forbundet nei til, fordi NTF vil ha et vikarordningssystem uten fast ansettelser som de administrerer selv, sier Ommundsen til Dagens Næringsliv.

- Umulig å forklare

Klubbleder Heidi Undheim i Risavika Terminal rister på hodet over havnekonflikten med NTF.

– Det er helt umulig å forklare denne situasjonen til mine venner og familie – at losse- og lastearbeiderne i NTF forlanger å ta våre jobber, sier Undheim.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...