Uforklarlige lysfenomen blir business

20. november 2013 20:55

60 0

Uforklarlige lysfenomen blir business

– Vi ser for oss at folk blant annet kan kjøpe opplevelsespakker, på lik linje med det som blir gjort i Tromsø med nordlyssafari, sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Per Øyvind Veie.

Innovasjon Norge har bestemt seg for å gå inn med 290.000 kroner for å få på plass en egen plan for hvordan turisme rundt lysfenomenene i Hessdalen i Sør-Trøndelag kan utvikles.

I mange tiår har spesielle lys på himmelen i Hessdalen vært et mysterium. Hessdalen ligger i Holtålen kommune. Dalen ligger utilgjengelig til for de som ikke er kjent, og området ble i mange år brukt til seterdrift.

– Vi har nedskrivinger i seterbøker allerede fra starten av 1900-tallet hvor folk forteller om fenomener på himmelen. Mange har opp gjennom årene ikke snakket om det de har opplevd fordi de har vært redde for reaksjonene. Det er godt at fenomenene blir dokumentert og forsket på nå, sier utviklingssjef i Destinasjon Røros, Hilde Bergebakken.

I ti år har studenter og fagfolk fra Høgskolen i Østfold tilbragt somre i fjellet i Hessdalen og gjort målinger hvor de har dokumentert lys på himmelen.

Ved vitensentret Inspiria i Sarpsborg er det laget et eget Hessdalrom med utgangspunkt i denne forskningen.

– Det fins mange registreringer og mye vitenskapelig materiale. Og det er fremdeles mye som er uforklarlig, sier Bergebakken.

–Vi ser at det er over 11 millioner klikk på det som handler om lysfenomen i året, så interessen i verden er stor for dette. Enkeltpersoner kommer til Hessdalen særlig om somrene. Vi ønsker å i en større grad gjøre Hessdalen tilgjengelig for folk og samtidig utvikle reiselivet i regionen, sier Bergebakken.

En egen styringsgruppe er nå satt ned for å se på hvordan dette kan gjøres. Blant annet er det hentet inn fagfolk fra Lillehammer Kunnskapspark og Østfoldforskning. Destinasjon Røros har ledelsen. De første månedene skal brukes til å få opp en plan og bygge en visjon.

– Det kommer folk fra utlandet hver sommer. Blant annet fra Frankrike og Nederland. Mange av de som overnatter for å se på lysfenomenene overnatter i hytter hos privatfolk, noen bor i telt, mens andre bor i Holtålen og drar ut når de vil se etter lysene. Vi ønsker å lage tilbud og få til en profesjonalisering, sier Bergebakken.

–Målet er å stimulere til at man får til en større verdikjede ut av dette, slik at folk kan komme, bo og se. Det kan være vanskelig for folk utenfra å oppsøke og oppleve på egen hånd, da er opplevelsespakker gode, og Rørosregionen er allerede veldig gode på blant annet lokalmat, så dette kan bety en styrket lønnsomhet i næringa, sier Voie.

– Vi er kjempeglade for at Innovasjon Norge støtter oss. Dette betyr mye, og vi ser veldig mange muligheter for Hessdalen. Dette handler om et uforklarlig fenomen. Det er vitenskap - ikke grønne menn. Det er klart vi må løfte dette fram og gjøre det tilgjengelig for folk, sier Bergebakken.

Kilde: nrk.no

Til kategori siden

Loading...