Varsler omslag for norsk næringsliv: - Betydelig tøffere enn vi forventet

25. november 2013 17:33

33 0

Varsler omslag for norsk næringsliv: - Betydelig tøffere enn vi forventet

Norske bedrifter har ikke vært mer pessimistiske siden finanskrisen, viser fersk undersøkelse. Bransjen som merker det først bekrefter at omslaget allerede er i gang.

- Arbeidsmarkedet i Norge har alt blitt betydelig tøffere enn vi forventet på starten av året, sier konsernsjef i bemanningsselskapet Adecco, Anders Øwre-Johnsen.

Vikarbyråene regnes som en følsom indikator på utviklingen i norsk økonomi. Går det dårligere, er de midlertidige ofte blant de første som må gå eller som sliter med å finne nye oppdrag.

Og bemanningsbransjen i Norge har i tredje kvartal solgt seks prosent færre arbeidstimer enn samme kvartal i fjor.

Adecco-sjefen mener derfor at det er god grunn til å frykte et tøffere arbeidsmarked i Norge generelt fremover.

- Vi ser ikke noe tegn nå som skulle tilsi at uviklingen skulle bli særlig bedre, sier Øwre-Johnsen.

Og det er ikke bare bemanningsbransjen som ser et begynnende omslag i norsk økonomi. Også resten av næringslivet synes å merke den negative trenden.

Finanskrisetall Norske bedrifters forventninger til utviklingen i hjemmemarkedet er nå på det svakeste siden finanskrisen, viser NHOs økonomibarometer som legges frem tirsdag.

Selv om bedriftene samlet sett melder om at den nåværende markedssituasjonen er litt bedre enn i forrige kvartal, har de blitt betydelig mer negative til utsiktene for det neste året.

Svakeste siden 2009

For første gang siden fjerde kvartal 2009 - da finanskrisen for alvor hadde slått inn i norsk økonomi - er andelen NHO-bedrifter som nå er negative til markedsutsiktene større enn andelen som er positive .

«Vi ser særlig en effekt av at bedriftene som leverer til petroleumssektoren, melder om enda svakere markeder enn i tredje kvartal. Dette skyldes trolig at norsk industri taper markedsandeler i offshoremarkedet som følge av høyt kostnadsnivå», skriver NHO i rapporten.

Ifølge organisasjonen kan hele bnp-veksten i norsk fastlandsøkonomi i årets tredje kvartal tilskrives lageroppbygging.

«Dette bildet understreker at norsk økonomi har bremset tydelig opp i 2013. På etterspørselssiden er det i tillegg til svakere markeder i oljesektoren, lavere vekst i husholdningenes etterspørsel som slår ut», skriver NHO i rapporten.

Investerer mindre og ansetter færre

Ifølge undersøkelsen er det få bedrifter som planlegger økte investeringer til neste år. Viktigste årsak er «synkende ordretilgang/omsetning og reduserte salgspriser», ifølge svarene som bedriftene har gitt i undersøkelsen. Et annet tydelig utviklingstrekk er at det nå er betydelig færre som svarer «mangel på arbeidskraft» som viktigste hinder for økte investeringer.

Bedriftene har samtidig nedjustert anslaget på bemanningsøkningen i 2014 kraftig. Bedriftene svarer nå at de vil øke bemanningen med 0,7 prosent i 2014 - en nedgang på 1,4 prosentpoeng siden samme kvartal ifjor. Ifølge NHO er det fremdeles industri- og petroleumsrettet virksomheter som forventer sterkest nedgang i sysselsettingen.

Tar Europa oss igjen?

Konsernsjef i Adecco, Anders Øwre-Johnsen, har bitt seg merke i et annet utviklingstrekk, som overrasker enda mer enn at tidene blir tøffere i Norge.

- Det som er spesielt er at Europa gjør det bedre, mens det går dårligere i Norge. Til nå har det vært omvendt. Det kan se ut til at Europa har vært gjennom de tøffeste tidene.

- Det er et godt stykke igjen til vi bytter plass med Europa. Men faktum er at landene i Europa har jobbet med omstrukturering og omstilling lenge. Det betyr at vi må være forberedt på å møte tøffere konkurranse her i Norge fremover, sier Adecco-sjefen.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...