Motta nyhetsoppdateringer minutt for minutt om de nyeste temaene med NewsHub. Installer nå.

Statsbudsjettet på 1 – 2 – 3

12. oktober 2017 08:38
30 0

Vil du få varsel hver gang Kari Vartdal Riise publiserer noe?

Regjeringen la torsdag formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

– Nå er det riktig å ta et steg tilbake, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun like etter klokken 10 torsdag ga sin redegjørelse for statsbudsjettet til Stortinget.

Regjeringen mener selv at de har lagt frem et fremtidsrettet budsjett, og de går langt i å friskmelde norsk økonomi.

– Vi har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet. Bedriftene melder om optimisme og investeringslyst. Da må staten gi litt mindre gass slik at de gode kreftene får virke, sier Jensen i en pressemelding (ekstern lenke).

De mest sentrale nøkkeltallene fra regjeringens forslag til neste års statsbudsjett ble kjent kl. 8.00 torsdag morgen, to timer før selve budsjettet.

Oppsvinget i norsk økonomi har kommet raskere enn ventet, skriver regjeringen, og veksten vil allerede i år komme opp mot trendveksten på rundt 2 prosent. Neste år ligger det an til at veksten tiltar ytterligere.

Regjeringens prognose er at veksten blir på 2,5 prosent i 2018. Dette anslaget er betydelig mer optimistisk enn prognosen fra både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.

Utviklingen i oljeprisen har stor innvirkning på utviklingen i norsk økonomi. Regjeringens ferske anslag er nå at oljeprisene ventes å falle. Samtidig oppjusterer regjeringen anslaget for oljeinvesteringer.

Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi ved inngangen til budsjettåret, som er anslått til 7898 milliarder kroner.

– Regjeringen legger opp til et nøytralt statsbudsjett i 2018. Bruken av oljeinntekter øker reelt med 6 milliarder kroner, skriver regjeringen i en pressemelding.

Bruken av oljepenger er innenfor handlingsregelen. Regelen åpner for at det over tid kan brukes tre prosent av fondets verdi hvert år, som er anslaget på fondets årlige realavkastning.

Høyere vekst bidrar til at regjeringen venter at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake neste år.

Neste år anslås sysselsettingen å øke med 1,1 prosent fra i år. I år anslås veksten til 0,7 prosent.

Prognosene viser også at ledigheten er ventet å falle ytterligere neste år. Målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse er arbeidsledigheten ventet å bli på 4,0 prosent i gjennomsnitt neste år, mot 4,3 prosent i år og 4,7 prosent i fjor.

Regjeringen senker skattesatsene for 2018 i henhold til skatteforliket de inngikk med de andre partiene i 2016. I budsjettet for 2018 legges det opp til at skattesatsen på alminnelig inntekt blir på 23 prosent.

Skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018.

Hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil imidlertid bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten, skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.

Skatteprosenten på utbytte jekkes opp tilsvarende nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt. Det vil si at marginalskatten ( den skatteprosenten du betaler hvis du tjener én krone mer) for utbytte holdes omtrent uendret fra i år, ifølge Regjeringen.

I forslaget for statsbudsjett i 2018 foreslår regjeringen ingen kutt i eiendomsskatten, men heller å innskrenke handlingsrommet kommunene har om å innføre eller øke skatten.

Regjeringen har også gjennomgått skatteregler som særlig berører delingsøkonomien.

Det foreslås at skattefritaket ved korttidsuteleie av egen bolig (leieforhold under 30 dager) avvikles.

Regjeringen foreslår en rekke endringer i avgiftene for elbiler og hybridbiler. Spesielt de største bilene blir dyrere.

Regjeringen foreslår også å avvikle den særskilte fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen.

Regjeringen lar satsen for barnetrygd stå på 970 kroner i måneden, og den har dermed ikke blitt endret på 22 år.

Regjeringen foreslår å endre ordningen for skattlegging av opsjoner i oppstartsselskap.

Hensikten er å gjøre det lettere for små selskaper å rekruttere og beholde ansatte.

Ordningen vil gjelde aksjeselskap som er seks år eller yngre, og som har maks ti ansatte. Driftsinntekten eller balansesum kan ikke overstige 16 millioner kroner.

Regjeringen vil øke NRK-lisensen med 50 kroner, fem kroner mindre enn NRK har bedt om. Samtidig henter regjeringen inn noen ekstra kroner fra lisensbetalerne ved å øke momsen på lisensen.(Vilkår)

Kilde: dn.no

Del på sosiale nettverk:

Kommentarer - 0